Skab DIN vision for dit liv

15. marts 2022

I am Jakob

I am here to help you in creating that intentional life, where you will be living in accordance with your values and deepest desires

Share this episode:

Opsummering

Mange mennesker vil gerne skabe forandring i forskellige områder af deres liv. For at skabe en bevidst forandring i en konstruktiv retning, kræver det, at vi har en plan – en vision for, hvor vi gerne vil hen

Der er tre hovedområder, som er vigtige at forholde os til på et overordnet plan, når vi gerne vil skabe en vision og en retning for os selv og vores liv

At gøre

Hvad vil vi gerne gøre eller udrette i vores liv? Og hvilken livsstil ønsker vi at have. Så ofte ender vi i en situation, hvor en række omstændigheder har ført os hen – men uden, at det nødvendigvis har været bevidste valg om, hvordan vi ville forme vores liv.

At være

Dernæst kan vo forholde os til, hvem vi vil være, hvad vi vil stå for, hvilke værdier, vi vil leve efter. Ofte er vores ageren i livet mere et spørgsmål om tillært adfærd og vaner, end det dybest set i funderet i en bevidst stillingtagen til, hvem vi gerne vil være. Og i denne forbindelse er det vigtigt at acceptere, at vi alle har muligheden for at forandre os – hvis vi vil det.

At give

Det tredje tema, vi kan forholde os til er, hvad vi vil give. Hvoredan vil vi bidrage, hvad vil vi gøre for at gøre en forskel i verden – i stor eller lille udstrækning? Det er et afgørende element i forhold til vores glæder, tilfredshed med os selv og vores liv samt følelsen af mening, at vi giver til verden – ud over vores egen umiddelbare personlige interesse. Derfor skal det selvfølgelig med i skabelsen af vores vision

Faldgruber

Der er mange mulige faldgruber, når vi gerne vil skabe forandsring i vores liv og jeg beskriver her tre af de mest normale.

Se ofte på visionen

Den første er, at vi lægger en plan og at vi tager den frem en gang om året – som regel omkring nytår. Hvis vi vil skabe ægte forandring – så skal vi gerne se på den dagligt, men som minimum ugentligt.

Omgivelser fastholder

Når vi begynder at forandre os selv og/eller vores adfærd, vil vi ofte opleve, at vores omgivelser reagerer med modstand. Det skal vi være opmærksomme på, så de ikke kommer til at stå i vejen og bremse vores fremgang. Som regel handler det ikke om modstand i dem – men mere en nervøsitet for, om vi bevæger os væk fra dem. Så søg dialogen med dem.

Vi skal give os selv tilladelse

Når vi forandrer på os selv, skaber vi ofte også et opgør med nogle af de overbevisninger, som vi har levet efter i mange år. Det kan skabe en indre modsætning, hvor vi på den ene side gerne vil ændre og på den anden side ønsker at fastholde status quo. Igen, så er opmærksomheden det vigtigste og du kan bruge den til at observere, hvilken side af dig, som taler

Processen

En god måde at lave visionen er, at skrive de tre punkter ovenfor – at gøre, være og give – øverst på hver side. Lad så din kreative fantasi få lov at beskrive, hvad du gerne vil indenfor hvert område. Besøg disse sider ofte og mærk glæden og entusiasmen ved at se dit mulige nye liv udfolde sig. Sørg også for, at du indenfor hvert område noterer små gerninger, som du kan gøre hver eneste dag, for at skabe en bevægelse i den retning, du ønsker.

Citat 4
Citat 2
Citat 3
Citat 1

Læs hele teksten fra videoen her:

Den fulde udskrift at videoen er her nedenfor. Vær opmærksom på, at en del af det er talesprog og måske ikke helt korrekt, rent sprogligt. Alle Jakobs videoer er filmet i et take og uden manuskript eller teleprompter. Det vil sige, at du læser teksten til en film, som er optaget live og uden editering – med de sproglige unøjagtigheder, det kan medføre.

Listen to the episode from your favorite podcast provider:

Latest posts

Inspiring and strategic content that will aid you in moving towards the life, that you love and desire

Få videoen med 8 afprøvede tips til, hvad du gør ved tankemylder

Udfyld felterne og få videoen med det samme: