Livet er skønt – og hvad gør vi, når det ikke er

22. marts 2022

I am Jakob

I am here to help you in creating that intentional life, where you will be living in accordance with your values and deepest desires

Share this episode:

Opsummering

Vi kender alle sammen til at livet går op og ned. Når det går godt, er det fedt – men de definerende perioder i vores liv er, hvad vi gør, når det ikke føles fantastisk

Når vi har medvind og livet kører, er det godt og velfortjent, men når livet dykker eller det ikke ser ud, som vi gerne vil have – da er det, at vi må udvikle os og forandre vores tilgang til os selv og verden.

Nogle af de vigtigste ting, vi kan gøre, når vi ønsker at løfte oplevelsen af livet er

Tal om det – det er så vigtigt, at vi får vores tanker og følelser omkring en situation ud af vores system – tanker, følelser og kropsligt. Fordi det er den bedste og hurtigste måde at få skabt plads til forandringer og til ny inspiration. Tal og skriv om, hvad der foregår – og giv plads for det nye.

Ofte ser vi en tendens til, at mennesker nedtoner eller overdriver, hvordan situationen i livet er. Vi skal ikke lade som ingenting og vi skal heller ikke gøre tingene værre eller mere permanente, end de er. Se tingene som der er – hverken værre eller bedre – og handl derfra.

Vær opmærksom på, hvilke ord og billeder, du bruger til at beskrive din situation. Hvis du bruger kraftfulde udtryk, stærke metaforer og høj intensitet, så er det det indtryk, der bliver registreret i dit sanseapparat – og så bliver det endnu sværere, at bevæge dig videre.

Overvej, om du fokuserer på de ting og områder af livet, som skaber de bedste forudsætninger for forandring og forbedring. Hvis vi tillægger os vanen med at fokusere meget på de ting, som er uden for vores kontrol, vil vi opleve tendensen til, at vi ikke kan få greb om og kontrol med vores liv.

Lad taknemmelighed blive en daglig partner. Dyrk taknemmeligheden – den er modgiften til håbløshed, frygt og mange andre nedbrydende følelser. Find ting at være taknemmelig for. De fleste af os kan finde noget i livet, som vi kan være taknemmelige over – selv om det er små ting til at starte med.

Endelig må vi acceptere, at mange ting reelt set er uden for vores kontrol og derfor må vi overgive os til at tro det bedste om livet. Vi skal helt sikkert arbejde for at virkeliggøre alt det, vi selv kan påvirke – men alt det andet, må vi lade troen og tilliden til, at det bliver godt, fylde mest.

Vi har alle forskellige forudsætninger og det er ikke nødvendigvis nemt af få greb om et liv, som kan synes kørt af sporet. Nogle gange skal der større arbejde til end andre. Men fælles for stort set alle mennesker er, at vi har de indre ressourcer og kapaciteten til at skabe forandring – uanset hvor svært og håbløse, det måtte se ud.

Citat 4
Citat 3
Citat 1
Citat 2

Læs hele teksten fra videoen her:

Den fulde udskrift at videoen er her nedenfor. Vær opmærksom på, at en del af det er talesprog og måske ikke helt korrekt, rent sprogligt. Alle Jakobs videoer er filmet i et take og uden manuskript eller teleprompter. Det vil sige, at du læser teksten til en film, som er optaget live og uden editering – med de sproglige unøjagtigheder, det kan

Hej Jakob Bøge.

Når livet er nemt og dejligt, når vi er nyforelskede., når solen skinner, når vi har medvind, når der er penge på kontoen, når vi har gode relationer og alle de her ting, så er det for de fleste af os forholdsvis enkelt og nemt at være godt tilfreds og føle os godt tilpas i vores liv.

Og nogle gange så går livet sådan lidt i bølger, at det går op og ned. Og nogle gange så sker der det, at vinden lægger sig, så vi ikke har medvind mere. Måske skifter den retning, så vi har modvind. Cyklen kører ikke ned ad bakke, men vi skal til at okse op ad bakke. Det kan være, at vi ikke er nyforelskede mere. Det kan være, at omgivelserne, at livet på en eller en måde har kastet ting efter os, som har forstyrret, og som gør, at denne her fornemmelse af, at livet er skønt, som det jo helst skulle være en stor del af tiden, den ikke rigtig er til stede mere.

Jeg har det sådan lidt, at det er, når de ting sker – det er, når livet udfordrer os – det er, når livet ikke er snorlige, og lige præcis, som vi gerne vil – det er i virkeligheden der, de store muligheder er. Det er dér, muligheden er for, at vi udvikler os som menneske. Det er der, vores karakter bliver formet, hvis vi skal tage den lidt store hat på og tale om det på den måde. Men sådan det er det jo.

Prøv at tænke på, at når tingene bare fungerer, og de kører derud af, så er det nemt. Som børn kunne vi sætte os i medvinden på cyklen, og så kunne vi løfte fødderne fra pedalerne og den kørte af sig selv. Og det er fedt, når det er sådan.

Men, men vi træner ikke vores muskel. Vi træner ikke vores fysiske muskler. Vi træner ikke vores, mentale og emotionelle muskler. Og det er ikke, fordi vi behøver at gå i træningscentret mentalt og emotionelt hver eneste dag hele tiden i livet. Det er ikke det liv, jeg er fortaler for.

Men der er noget vigtigt i, når livet byder os modstand. Og der er noget vigtigt i, hvordan vi håndterer det? Hvad gør vi med det? Går vi opad, eller går vi ned, når livet ikke ser ud, som vi godt kunne tænke os?

Det er det, jeg vil tale om, og man kan sige, at jeg har en håndfuld strategier eller metoder med, som du kan bruge til, hvis det er sådan, at livet er landet et sted, hvor det er hårdt og barsk og svært at løfte. Men hvis du gør det dér, hvor livet er løftet lidt over den dér bund, så kan du også bruge dem til at løfte yderligere. Uanset hvor vi er henne i livet, så kan disse metoder i virkeligheden bruges til at løfte yderligere, skabe mere kvalitet, skabe mere følelse af, at livet er sgu skønt – ægte inden i os. Så det er det, jeg vil tale om her i dag.

Accepter, hvordan livet i virkeligheden ser ud

Og det første – hvad skal man sige – tema. Jamen, det handler om i virkeligheden accepten af, hvor vi er. Alt for ofte, så har vi øvet os i at sætte dette her glade fjæs på. Joow men det går fint, og det går okay. Det hele går ad helvede til. Hvis det er sådan, det går. Jeg håber ikke, det hele går ad helvede til for dig. Men jeg ved også, at der er nogen af jer, der sidder og ser det her, hvor det hele går rent faktisk ad helvede til. Eller det føles sådan.

Så det her med, at vi accepterer og siger Hvor er jeg egentlig henne? Jeg er et sted, hvor det her ikke fungerer, og hvor det kan være, at det er økonomien, der ikke fungerer. Det kan være, at det er relationerne, der ikke fungerer. Det kan være det er parforholdet, der ikke fungerer. Det kan være det er i relation med børnene, der er svær. Det kan være alle mulige forskellige ting, men hvis vi prøver at lade som ingenting og talte ned og sige “nej, det er ikke så slemt”.

Det er ikke, fordi vi skal gøre tingene værre, end de er. Men vi er også nødt til at se i øjnene. Hvordan er det i virkeligheden? Så hvis alle disse ting i livet faktisk er dårlige eller ikke er på det niveau, vi gerne ville have det.

Så skal vi også acceptere og være ærlige over for os selv og sige: “Det her. Det er et sted, som jeg faktisk ikke er villig til at acceptere”. I stedet for at sige “Arh men det heller ikke så slemt dér. De har det jo også meget værre et andet sted, og jeg kender også…” Du ved alle de forskellige historier, vi kan finde på, så acceptér, hvor det er, og se det i øjnene, som det er. Og når vi er et sted, hvor vi føler os udfordret.

Sæt ord på det svære

Noget af det, der kan være virkelig, virkelig vigtigt. Det er faktisk, at vi har omgivelser, at vi har mennesker, vi kan tale med om det og sætte ord på det. Jeg vil sige Hvis ikke du har nogen i dit liv, som du kan tale med om det, så find nogle eller køb dig fra, at der er nogen, der vil lytte til dig, havde jeg nær sagt. Det lyder sådan lidt, måske underligt.

Men det kan jo være nødvendigt for at få noget ordentlig sparring for at få plads til rent faktisk at fortælle, hvordan vi vil have det, eller hvordan vi har det, og hvordan vi gerne vil have det. Men det der nogle gange sker det er, at hvis vi er i en situation, hvor vi føler os fastlåst, eller hvor vi føler os udfordret på den ene eller den anden måde. Tit hvis tankerne bliver oppe i hovedet, så bliver disse tanker ved med at køre i ring.

Vi bliver ved med at tænke de samme ting. Det er enormt svært at få stukket en kæp i det hjul, der kører rundt mentalt og følelsesmæssigt. Måske endda også fysisk. Så det her med, at vi faktisk får sat ord på det – som minimum skrive det ned – have din lille bog. Og hvis ikke du har sådan en. Hvis ikke du har hørt efter, når jeg har talt om en lille bog før, så gør det nu. Skaf en lille bog, en lille notesbog, blok eller bog, hvor du kan skrive.

Det behøver ikke sådan være kære dagbog, i dag har jeg oplevet, men skrive dine tanker og skrive dine følelser. Skriv, hvordan du har det. Det er så vigtigt, at vi får det ud af os på skrift eller i tale. Og hvis du har nogen at tale med, hvilket jeg håber, og hvilket jeg også ved, at det ikke er alle, der rent faktisk har.

Så kan der være noget vigtigt i, at det ikke bliver sådan rygklapperi ikke. Hvor vi taler om, at det er også svært med det her arbejde og ved ikke havd jeg skal gøre. Nej, det kan din samtalepartner også godt forstå. Det er også noget værre noget. Nej, men der er jo heller ikke rigtig nogen vej. Du har jo også, og du kender møllen, hvis du ved, hvad jeg snakker om.

Det her med, at vi bare bekræfter hinanden i elendigheden for nu at bruge det ord. Det er vigtigt, at du får lov at udtrykke, hvordan du har det. Men det er også vigtigt, at der er nogen, som måske ligefrem lytter til dig og siger: “Det kan  jeg godt følge dig i. Og har du tænkt på, at der måske også kunne være denne her mulighed?”. Så at vi ikke bare bliver klappet på ryggen og holdt om og siger ja bekræftet i, at det er også noget værre noget, men at vi faktisk godt bliver udfordret en lille bitte smule. Så tal om det. Men sørg for, at samtalen ikke bliver en fastholdelse i, at det hele er noget værre noget.

Vær opmærksom på dit ordvalg

Og når vi taler om, eller når vi taler, når jeg står og taler om det her med at sætte ord på og tale om tingene, så er der faktisk noget i det ordvalg, vi bruger, som kan være super interessant. Når jeg har talt med udlændinge, der er kommet til Danmark og skulle lære dansk. Der er rigtig mange ting, det er svært at sige æøå og alle de der ting.

Men noget af det, vi gør rigtig meget på dansk, det er faktisk, at vi taler i metaforer. Vi har enormt mange af sådan noget billedsprog, og de har en enorm kraftigt virkning på os faktisk. Sådan når vi siger Jeg føler mig trængt op i en krog eller den her situation i mit liv, jeg er jo bundet på hænder og fødder, ik? Eller jeg har malet mig op i et hjørne, eller jeg er gået ned af en blindgyde.

Alle disse billeder, som vi bruger rigtig, rigtig, rigtig mange af. De skaber faktisk en sansemæssige association. Altså en sammenhæng i vores hjerne om, at den her situation svarer til at stå ovre i et hjørne. Hvor hvis vi gør noget, så får vi sort maling på tæerne eller noget. Men prøv at være opmærksom på ordene. Fordi når vi taler om de her ting, om jeg bliver så irriteret, og jeg har alt det her raseri ind i, når han gør… Og når det er sådan, vi taler om det.

Det kan godt være, det er det, vi føler, men vi er også bare nødt til at anerkende, at vores ord og vores intensitet rent faktisk smitter af på vores sanseoplevelse. Sådan at på et tidspunkt, når vi måske er kommet ud af følelsen af at være malet op i et hjørne.

Men når vi så taler om denne her situation, så vil vores underbevidsthed huske at “Åh denne her situation, den svarer til at være malet op i et hjørne”, og så føler vi os lige pludselig låst. Det kan godt være, det lyder super mystisk, og det var noget, som vi kunne tale om i rigtig lang tid. Det skal jeg ikke i dag.

Men du skal bare vide det her med, at vores billedsprog, vores metaforer på den måde i meget, meget høj grad er med til at forme, hvordan vi erindrer, tænke, hvordan ting føles i os på nuværende tidspunkt, men også efterfølgende så prøve at være opmærksom på, hvilke ord bruger du om det her?

Der er den gamle historie med ham fyren, som som var god til at vælge sine ord med omhu. Han var på safari og sad omme på ladet i sådan en åben pickup truck. Og der var jo alle de her vilde dyr, løver og alverdens ting rundt omkring dem. Og så går bilen i stykker, og så holder de der. Og der er meget stor forskel på, hvordan folk reagerer. Jeg ved faktisk ikke, om det er en sand historie, men om ikke andet så beskriver det i hvert fald princippet. Og der er nogen, der siger “Åhh nej, nu kommer løven, og vi skal dø…” Og så videre, så videre. Og ham have den pragmatiske fyr, han siger “Hmm, det er upraktisk”.

Bare for at sige, at der er mange måder, vi kan belægge vores ord på. Og det er ikke bare ord. Ord har en betydning, og den intensitet, de bliver sagt med, har en betydning. Så vær opmærksom på det, hvordan du omtaler din situation. Det var omkring ordene.

Vores fokus afgør vores oplevelse

Så er der noget omkring fokus. Det er jo sådan, at hvis du har prøvet at køre bil for eksempel, så ved du, at når du sidder og kigger ud af forruden, så sker der jo tusind ting.

Der er alle mulige bygninger, der er alle mulige forskellige ting. Og rigtig meget af det opfanger vi ikke. Vores øje ser det måske, men vi registrerer det ikke. Vi husker det ikke. Det, vi registrerer, er som regel det, der er væsentligt for, om vi kan komme sikkert fra A til B. Det vil sige, vi ser den løse hund, derovre, vi ser drengene, der spiller fodbold. Vi ser det barn, som står og er ved at rive sig ud af sin forældres hånd, eller et eller andet, vi ser ham der, der slingrer, fordi han sikkert sidder med sin mobiltelefon eller et eller andet.

Vi ser alle de ting, der har betydning. Og det gør vi i alle områder af vores liv. Der foregår jo tusind ting omkring os hele tiden, og det er langt fra det alt sammen, vi registrerer og erindrer. Så rigtigt meget, det sletter vi faktisk. Eller det når aldrig at fæstne sig i vores bevidsthed eller vores underbevidsthed, i vores hukommelse.

Så hvis nu du er et sted, hvor du synes eller har denne oplevelse af, at livet er trist og mennesker er triste og tunge. Livet er et hårdt sted at være, og du går ned på Torvet en solskinsdag. Ja så er der en væsentlig stor sandsynlighed for, at det du husker, når du går derfra. Det er faktisk det menneske, der så trist ud. Den, der var ked af det og måske at har været inde at købe en bårebuket. De mennesker, som skændes og er uvenner eller uenige om et eller andet.

Hvor i virkeligheden på det samme torv ned i den dejlige by, du bor i, hvis den er dejlig. Der var der måske børn, der stod og legede derovre. Der var måske det nyforelskede par derovre, som kiggede på hinanden og gjorde, hvad de nu gjorde. Der var alle de her andre ting

Vi har en meget veludviklet tendens til, at vi observerer de ting, der bekræfter det, som vi tænker på, eller det, som vi tror om verden. Så hvis vi tænker, at verden er et trist, forfærdeligt sted, og vi faktisk føler os ret overbevist om, at det er sådan, det er, så vil vi meget ofte helt ubevidst få øje på de ting, som bekræfter den oplevelse.

Hvor hvis vi har den helt rodfæstede oplevelse af, at livet er skønt og mennesker er fantastiske. Alle mennesker går rundt, og solen skinner, og mennesker er glade. Så er det sandsynligvis det, vi vil se. Det kan godt være, vi ser den, der er ked af det, men det er ikke det, der former vores oplevelse af dagen. Så det her med at begynde og påvirke i hvad retning er det, vores fokus går?

Hvad er det i virkeligheden, der fylder i vores sind? Og man kan sige, at vi lever jo i en tid, hvor vi har et mediebillede, som er helt kolossalt negativt funderet.

Det er jo død og det er ulykke, ulykker og ødelæggelse og forfærdeligheder. Og det ikke, fordi jeg siger, de ting ikke skal stå i nyhederne. Det er ikke, fordi jeg synes, som jeg sagde før, at vi bare skal lukke øjnene og sige, at der er ikke noget dårligt i verden. Vel er der så. Men vi skal være opmærksomme på, at hvis det er det, vi fodrer vores sind med dag efter dag efter dag, så er det, der begynder at forme vores oplevelse af, hvad verden er for et sted.

Og når så vores egen personlige spiral går nedad, så står vi et sted, hvor “ja, mit liv, det fungerer ikke særlig godt. Det menneske, jeg elskede, forlod mig eller det her job, det gik fra hinanden eller alle de her ting, som kan ske i livet”. Og oveni det, så har vi fået en oplevelse af at livet, det er et mega svært og ubehageligt, svært udfordrende sted at være, hvor der sker alle de her forfærdelige ting, som vi ikke er herre over. Og ja, det sker.

Men vi er herrer over, hvor vi drejer vores eget fokus hen. Kæmpestort område. Men vær opmærksom på det, for det fylder virkelig, virkelig meget i os.

Taknemmelighed er nøglen

En ting mere er taknemmelighed. Og taknemmelighed bliver jo sådan kaldt modgiften til frygt blandt andet og til alle mulige andre ubehagelige ting. Og der ligger det i taknemmeligheden, at når vi føler os taknemmelige for det, vi har, for det, vi er, for det, der er i vores liv. Så er det på mange måder faktisk en kraftigere følelse.

Det er en følelse med en anden energi, som kan fortrænge følelserne af håbløshed. Følelserne af magtesløshed, følelserne af alle de her ubehagelige ting, vi ikke har lyst til at føle. Jeg siger ikke, at vi skal gå rundt på en lyserød sky og bare være taknemmelige for alt hele tiden og lade som om, at de ubehagelige ting ikke eksisterer, fordi de ubehagelige ting skal vi tage fat om.

Men hvis vi gør det fra et sted, hvor vi er taknemmelige for det menneske, vi er. For de muligheder, vi har. For, at hjertet slår hvert eneste sekund. Minut efter minut, time efter time. År efter år. I mange, mange, mange, mange år. At vores krop den trækker vejret. At vi kan se alle de vidunderlige ting, at vi kan høre samtalerne. At vi kan alle de her skønne ting i vores liv.

Og jeg ved godt, at nogle gange så gider vi heller ikke være taknemmelige, hvor vi har det sådan, at “jeg vil have lov til at sidde her og synes livet er noget lort i fred og bland dig udenom”. Og det er fint. Men på et eller andet tidspunkt, når vi måske ikke gider at have det sådan hele tiden mere, så er taknemmeligheden en super stærk kraft, vi kan hive frem.

Jeg kan huske, da jeg først begyndte at lave taknemlighedsøvelser, hvis man kan sige det sådan, begyndte at træne mig selv i taknemlighed. Så kunne jeg ikke finde ud af det. Når jeg sagde højt, at jeg var så taknemlig for mine børn og var så taknemmelige for alt det, jeg jeg kan, og jeg kunne give osv. Så blev jeg trist. Det var underligt. Når jeg beder om taknemlighed, så føler jeg tristhed.

Så indeni mig var taknemmelighed slet ikke en følelse, jeg sådan umiddelbart havde tilgængelig. Den krævede enormt meget træning at blive fortrolig med den følelse. Så jeg siger ikke, at det her er bare sådan noget, der er nemt at gøre nødvendigvis for alle.

Jeg er overbevist om, at du og mange andre vil have nemmere ved det, end jeg havde. Så det er ikke for at overføre min oplevelse, men bare for at sige, at det kan være vanskeligt.

Og det kan være, at hvis vi er et sted i livet, hvor mange ting er gået fra hinanden, at man siger “taknemlighed – der er godt nok mange ting ikke at være taknemmelig for. Og det er der muligvis, men langt, langt, langt de fleste af os, hvis ikke stort set i praksis. Alle mennesker i vores del af verden kan finde ting at være taknemmelige for. Så dyrk det, øv det, træn det.

For når vi kommer fra et sted, hvor vi er taknemmelige for det, der er, og for det, vi står for, og de muligheder og de relationer, som de fleste af os trods alt forhåbentlig har, så skaber det bare et andet fundament for at bevæge vores liv et andet sted hen. Det er jo ikke, fordi vi skal gå og være lalleglade og bare lade som om, at vi har det godt, når vi ikke har det godt. Men det er et spørgsmål om at have strategier og metoder til at kunne løfte os selv, når vi synes, at livet er udfordrende.

Tro på det gode i livet

Det sidste, jeg vil tale om, er tro og ikke nødvendigvis tro i kirkelig forstand. Hvis du tror i kirkelig forstand, så er det fint. Hvis du tror på universet, hvis du tror på energi, så er det fint og hvis du ikke gør – så er det lige så fint. Men troen på, at vi har muligheden. Troen på, at vi har kapaciteten og ressourcerne i os selv. Troen på os selv i virkeligheden.

Troen på, at uanset hvor livet har bragt os hen, så har vi evnen inden i os selv til at bevæge det, til at skabe noget andet, til at vi kan løfte os, til at vi kan løfte livet, til at vi har mulighed for at føle noget andet. For at dette her – igen en metafor – sorte hul. Det bundløse hul, vi er havnet i. Og sådan kan det føles. Men at der faktisk er en vej op ad. At hvis vi giver os selv lov til at kigge rundt i dette sorte hul, så hang der en rebstige.

Og tro er jo ikke nødvendigvis noget, der bare sådan lige kommer fra den ene dag til den anden. Men det er noget, vi kan beslutte os for og træne os selv i, og det er noget, vi kan vælge til og sige. Ja, jeg kan ikke se vejen lige nu, og det kan godt være, at du ikke kan se vejen. Det kan godt være, at der ikke er nogen åbenlys vej ud af det her.

Men vi kan arbejde med at have en helt, fuldstændig rodfæstet grundlæggende tro på, at uanset hvad der sker, så er der en vej. Der er også en vej for mig – også selvom vi ikke kan se den.

Den gamle metafor, sjovt så mange metaforer, at der i dag. Men når vi kører i vores bil om aftenen, jamen, hvis vi ikke har det lange lys på, hvor langt frem kan vi se? Det ved jeg ikke. 50 meter. 100 meter. Men hvem ved om rebstige, den er der om 100 meter, når vi er kørt en lillebitte smule længere i mørket.

Troen på, at der altid er en vej, og at der altid er en mulighed. At livet altid kan formes anderledes, end det ser ud lige nu. Og det kan godt være, det lyder som om, at vi lægger alle vores æg i en kurv, som vi ikke selv har kontrol over. Og det gør vi også lidt med denne villighed til at tro på, at tingene kan blive bedre.

Men du og jeg ved begge to, at der er rigtig, rigtig mange ting i livet, vi ikke kan kontrollere eller påvirke. Lige nu er der en krig i Ukraine. En forfærdelig krig, som påvirker, ja, ukrainerne helt vildt og russerne helt vildt. Og alle mulige andre mennesker bliver påvirket på måder, som det havde vi ikke set for tre måneder siden. Men der kan ske alle mulige ting. Det menneske, vi elsker allerhøjest, kan vælge at ville noget andet i sit liv eller blive ramt af sygdom.

Der er så mange ting, der er ude af vores kontrol. Så det her med at tro? Ja, det lægger en del af kontrollen fra os. Men det lægger kontrollen fra sig omkring en masse ting, som vi kan kontrollere alligevel. Så i virkeligheden det der med at stole på, at livet grundlæggende vil os det godt, og at der er en vej for os.

Det kan være enormt frisættende og muligvis, du sidder og tænker, det har jeg prøvet, og du er ved at kaste op over det, jeg siger. Hvis du var ved at kaste op, så var du nok ikke længere. Men lad os nu bare antage, at du er. Jeg forstår det godt og alle de ting, jeg har talt om i dag.

Vi har alle evnen til at løfte os

Jeg tror på, at vi allesammen har evnen til at gøre alt det her: Være opmærksom på vores ord, til at være taknemmelige til, at begynder at arbejde med vores fokus til at tro på at livet vil os det godt.

Men det er svært nogle gange. Det kan være mega svært. Det kan være svært at vænne os til at gøre de ting, det kan være svært at finde energien til det. Det kan være svært at føle os inspireret til at gøre det. Alt det kan være svært. Det er vi fuldstændig enige om.

Men vi har allesammen muligheden, og vi har allesammen kapaciteten og ressourcerne inden i os til over tid at begynde at dyrke nogle af disse ting – begynde at gøre nogle af disse ting, sådan at vi kan løfte også selv om livet er et rigtig svært sted.

Det var langt hen ad vejen ordene for i dag. Jeg ved, jeg har dumpet en hel masse ting. Alle de her små punkter, som jeg bruger nogle få minutter på, er jo kæmpe punkter i sig selv, som vi kunne bruge rigtig lang tid på. Du har bare sådan lige fået dem hurtigt.

Hvis du er et sted, hvor du har lyst til at løfte dit liv, så kan det være, du skal se denne her film igen. Under alle omstændigheder så håber jeg virkelig, at det her er brugbart, og du kan gøre det til, Uanset hvor du er i dit liv, at du kan bruge det til at løfte og til at skabe en forskel.

Så rigtig god fornøjelse med det og hav det rigtig godt, du.

 

Listen to the episode from your favorite podcast provider:

Latest posts

Inspiring and strategic content that will aid you in moving towards the life, that you love and desire

Få videoen med 8 afprøvede tips til, hvad du gør ved tankemylder

Udfyld felterne og få videoen med det samme: