Når TVIVL bremser vores fremgang

25. januar 2022

I am Jakob

I am here to help you in creating that intentional life, where you will be living in accordance with your values and deepest desires

Share this episode:

Opsummering

Tvivl er en belastende oplevelse, som de fleste af os møder ind imellem. Sagen er den, at når vi er i tvivl om en beslutning eller en retning – så er det som oftest ikke selve beslutningen, vi er i tvivl om. Det er uafklarede ting på nogle andre planer, som skaber tvivlen – men det kommer ofte ud som om vi er i tvivl om vores beslutning. 

I denne artikel, får du kort beskrevet fire områder, som kan være med til at skabe tvivlen.

1. Værdi afklaring

Hvis vi har værdier, som rækker i forskellige retninger, bliver vi nemt uafklarede og dermed i tvivl. Hvis vi for eksempel har en værdi om at tage hånd om vores eget liv og skabe det, som vi vil have det og på den anden side en værdi om at tage os af andre og være medansvarlige for deres velvære – kan vi komme til at stå med en tvivl, som er svær at finde retning på. Derfor er det vigtigt at søge ned i vores værdier og afklare dem.

2. Vores fokus flytter sig

Det handler om, at vi tager en beslutning mens vi er stærke og i kontakt med vores ressourcer. Når noget af den beslutsomhed aftager, kan vi finde os selv med en tvivl, om det nu også er det rigtige. Ikke så meget fordi vi inderst inde er i tvivl om den – men fordi vi har bevæget os væk fra det stærke fundament, hvorfra vi besluttede os. Så vi må lære at stole på vores egne beslutninger, når vi ved, at de er taget fra et stærkt sted. 

3. Frygt for konsekvenser

Vi kan opleve tvivl, hvor tvivlen ikke så meget handler om, hvorvidt vi vil vores beslutning eller ej. Men hvor det handler om, at vi begynder at dreje vores fokus fra de positive aspekter ved bevægelsen og til de mulige konsekvenser – tab af relationer, sikkerhed, udfoldelsesmuligheder, kærlighed, etc. Det kan være en lammende tilstand, hvor vi bliver ude af stand til at stå ved den vej, vi gerne vil – og her handler tvivlen ikke om vejen – men om de mulige konsekvenser

4. Manglende tillid til egen kapacitet

Det er et stort punkt – vi ved, hvad vi gerne vil og hvordan – men vi stoler ikke på vores egen kapacitet, vores egen evne til at udføre beslutningen/projektet. Det er ikke så pænt et ord – men det hedder manglende selvtillid. Vi kan have masser af selvtillid i mange områder og samtidigt mangle i et eller flere andre områder af vores liv. Her er tvivlen heller ikke rettet imod vores ønsker og beslutninger, men i retning af vores evne til at udføre dem. 

Fælles for alle disse punkter er, at de handler om, at tvivlen ikke stammer fra, hvorvidt en beslutning er rigtig for os eller ej – den handler om forskellige laf nedenunder, som vi kan afsøge – for at blive fortrolige med tvivlen, så den ikke komemr til at styre os og vores liv.

Citat 4
Citat 5
Citat 3
Citat 1

Læs hele teksten fra videoen her:

Hej Jakob Bøge her. 

Tvivl handler ofte om noget andet

I dag vil jeg tale om et emne, som er super vigtigt for rigtig mange af os, og det er tvivl. Det her med at være i tvivl om vores beslutninger, om vores retning, om alle mulige ting. Og det, som jeg kan se, det er, at meget ofte, den her tvivl, den handler faktisk ikke om vores beslutninger i sig selv, altså om vi gerne vil det her, eller om vi synes, det her er rigtigt eller forkert. Men det handler om en hel masse ting, der ligger nedenunder det, og det er det, som jeg vil tale om i dag.

Og der er selvfølgelig de her, som jeg kalder for dagligdags tvivl eller usikkerheder. Skal vi tage herhen på ferie, skal vi spise det her til aftensmad? Skal vi gøre det her i weekenden? Alle de der ting, som mere er sådan en præference afklaring.

Men det, som jeg vil tale om, det er de her lidt mere vidtrækkende ting, som reelt set gør en forskel i vores liv over tid. Og der er tvivlen supervigtig virkelig at begynde at fokusere på, fordi det kan være en enorm bremse til bevægelse, til forandring, til udvikling, til alle mulige gode ting. Så jeg har taget fire af de ting med, som jeg har oplevet i mig selv meget, og som jeg kan se som mønstre, der går igen hos rigtig mange af alle de her mennesker, som jeg har arbejdet med

Værdiafklaring for at mindske tvivl

Og det første, vi kan være opmærksomme på, når vi bliver i tvivl. Jamen det er, at lad os sige, at vi står for eksempel med en jobsituation, som vi er i tvivl, om vi skal blive i eller om vi skal forlade. Noget af det, der kan ske, er, at det i virkeligheden inde i os er en værdi afklaring.

Så det vi mærker, det er, at vi er i tvivl, vi ved ikke. På den ene side har vi lyst til at tage denne her beslutning. På den anden side har vi lyst til ikke at tage den beslutning, men for at kunne blive effektive eller i overensstemmelse, i integritet med os selv, om man vil. Jamen, så er vi nødt til at finde ud af, hvad der ligger nedenunder den tvivl. Og det kan være vores egne værdier og vores værdi hierarki. Vores tanker om hvad er jeg for et menneske? For lad os nu forestille os, at vi har en værdi, som hedder, at vi er vores egen lykkes smed, for nu at udtrykke det på den måde, men at vi selv er ansvarlige for, om vi har et godt liv, og om vi er godt tilpas og de ting. Og på den anden side har vi en værdi, der hedder at, det er virkelig, virkelig vigtigt at vi gør for andre mennesker, og at vi er medansvarlige for, hvordan andre mennesker har det, og hvordan det går dem.

Jamen, hvis vi står i det her job, hvor vi måske har en unik position, og hvor virksomheden er en lille virksomhed, som er afhængig af os og vores kompetencer. Vi ved jo godt, der er jo altid nogle andre, der kan komme ind og fylde hullerne ud som regel. Men vores egen opfattelse er, at vi står her, og på den ene side, så vil vi gerne forme vores liv på en anden måde, og på den anden side, så føler vi ikke, vi kan tillade os at gå, fordi så svigter vi os selv og vores egen integritet ved at forlade et sted, der har brug for os, fordi det er den ansvarlighed, vi lever efter.

Og jeg siger ikke, at ved at vide det, så det bliver et nemt valg. Men hvis vi bliver opmærksomme på, at hvis vi finder ud af jamen, det er faktisk denne her konflikt eller denne her modsætning i mig. Hvis vi bliver afklaret omkring det, så kan vi jo kigge på det bevidst og sige: Men hvad er det, der skal styre mit liv? Er det ønsket om, at jeg former mit liv, som jeg gerne vil have det? Eller er det på den anden side denne oplevelse af, at jeg er ansvarlig for, hvordan det går andre mennesker?

Så kan vi forholde os til det på den ene eller den anden måde. Men så er vi i hvert fald blevet afklaret omkring, hvad det er, der skaber tvivl om, hvad det er, der skaber det her rod inde i vores system. Så det var den første. Det var værdi afklaringen. 

Tvivl når vi mister kontakten til det stærke sted i os selv

Noget andet, som jeg meget ofte har set, det er, at vi træffer en beslutning, vi er måske taget i sommerhus, eller vi sidder og snakker med gode venner eller bekendte, eller hvordan det lige kommer. Og så træffer vi den her beslutning om at sige ja, det er det, jeg vil. Det er denne her vej, jeg vil. Det er det, jeg kunne tænke mig at gøre, eller jeg vil ind i denne her relation, eller jeg vil ud af denne her relation, eller hvad det kan være for en beslutning. Og så går der lidt tid, og så bliver vi i tvivl.

Jeg ved ikke, om du kender det. Men der er mange af os, der kender det i hvert fald, og lige pludselig begynder vi sådan mere at se på. Men hvis jeg gør det her, hvad sker der så? Er konsekvensen så, at min indkomst forsvinder? Er konsekvensen, at jeg kommer til at være ensom? Er konsekvensen, at jeg mister disse mennesker i mit liv? Er konsekvensen, at jeg lige pludselig ikke kan de samme ting. Det kan være alle mulige ting, som vi begynder at blive nervøse eller bange for.

Så det vil sige, vi var herovre, hvor vi havde det her fokus, hvor vi var i kontakt med os selv, og vi var stærke, og vi var energietiske, og vi var visionære, og vi var i kontakt til, hvad vi gerne ville med vores liv og begejstrede.

Og så efterhånden som vi slipper den tilstand, så ryger vi mere over i et fokus, som handler mere om, hvad er det vi risikerer at miste. Det bliver mere frygt baseret. Og så bliver tvivlen egentlig ikke et spørgsmål om den beslutning, vi traf, for den ved vi godt i vores inderste eller i vores højere selv, hvad vi nu vil kalde det. At det her er noget, jeg rigtig gerne vil have, det er rigtigt for mig. Jeg vil gerne den vej i mit liv. Men vores fokus skrider, og så kommer tvivlen. For så har vi igen denne her balance mellem det, vi gerne ville, og det vi bliver bange for. Og igen, det at vi er nervøse, går ikke nødvendigvis væk, men vi bliver i hvert fald afklaret omkring, hvad er det, tvivlen handler om? Hvorfor er den her, hvad er det for et signal, den sender, så det var nummer 2. 

Tvivl kan opstå af manglende selvtillid

Nummer 3. Det er sådan en, som det er ikke sikkert du bliver super begejstret for at høre. Men jeg oplever meget, at det kan handle om manglende tillid til vores egen kapacitet. Det er også det, som man kan kalde manglende selvtillid. Og det er de færreste af os, der bryder bryder os særlig meget om at blive associeret med det.

Men vi kan jo sagtens have masser af selvtillid i alle mulige områder af vores liv. Vi kan tage det her menneske, hvis privatliv sejler – alle mulige ting, det kegler rundt. Men på arbejde, der går det her menneske hen og er projektleder og kan styre de her super komplekse processer og med masser af mennesker og masser af interessenter og alle mulige forskellige, der er involveret på forskellig vis og kører det snorlige igennem. Og ved, at når der kommer nogen og siger vi har en opgave her høj grad af kompleksitet. Rigtig mange bolde, der skal holde luften, så ved det her menneske: Du kan bare komme med dem. Det kan, jeg har masser af selvtillid med.

Men derfor kan vi sagtens, at nogle områder af vores liv, hvor selvtilliden ikke er lige så høj, hvor vi ikke har fået styrket den her muskel, hvis man kan kalde det sådan, den her viden, den her tillid til det her, det kan jeg. Så meget ofte kan tvivlen også handle om, at vi vil gerne det her, men kan jeg nu? Hvad nu hvis jeg lykkes med det eller hvad nu hvis folk begynder at have forventninger til mig, kan jeg så leve op til det? Kan jeg blive ved med at finde på materiale og stå og sige her til mit kamera?

Der kan være alle mulige ting, hvor det handler igen ikke om beslutningen. Vi ved godt, hvad vi gerne vil. Det antager jeg i hvert fald i dette eksempel. Men tilliden til at vi rent faktisk kan få det til at ske. Troen på, at jeg har kapaciteten, selvtilliden i det her område, så den kan være supervigtig at kigge på. 

Nervøsitet over konsekvenserne

Den sidste, som jeg vil se på, det er det her med at – igen, vi har en beslutning, der ligger foran os. Vi har måske truffet den. Vi ved måske godt, hvad der er det rigtige. Men vi bliver igen i tvivl. Vi bliver nervøs eller i den retning.

Og tit så kan det være fordi, vi begynder at kigge på, hvad er konsekvensen, hvis jeg rent faktisk fører denne her beslutning ud i livet? Hvad er konsekvensen så? Men det betyder jo, at jeg lige pludselig kommer til at stå med det her ansvar. Eller det kan være, det betyder, at som jeg var inde på før. Jamen, så er de her mennesker ikke i mit liv. Eller det kan betyde, at så flytter jeg et andet sted hen, hvor jeg ikke har noget netværk. Hvad kommer der så til at ske? Det kan være tusind ting, alle mulige konsekvenser, at det her menneske i denne relation, jeg er i, hvis jeg forlader vedkommende, går det her menneske i stykker? Det er ikke sikkert de går i stykker, men vi kan godt være bange for, om vores partner kan klare sig selv.

Der kan være alle mulige ting så lige pludselig konsekvensen af, at jeg kommer til at føle mig som dårligt menneske, eller jeg kommer til at miste noget, der er vigtigt. Eller de her konsekvenser, som kan spænde enormt meget ben for os, det kn skabe rigtig meget tvivl. Så som du kan høre, nu er jeg kommet med fire ting. Der kan være flere. Dette er det, som jeg oplever, at oftest skaber tvivlen.

Der er det vigtigt at være opmærksom på, at tvivlen i dette område, det handler ikke om tvivl om vores beslutning, nødvendigvis. Det kan handle om en uafklarethed, det kan handle om, at der er konsekvenser. Det kan handle om, at vi bare har flyttet vores fokus. Det kan handle om selvtillid. Det kan handle om alle de her ting, men det handler ikke nødvendigvis i de fleste tilfælde om, at beslutningen er forkert.

Så tvivlen forklæder noget andet, som så bliver til tvivl. Så hvis du står der, hvis du kan kende, hvad det er, jeg står og snakker om, så prøver virkelig at dykke ind i. Mærk efter, tænk, snak med nogle mennesker, som kan komme med noget ærlig feedback til dig og få afklaret hvad er det der sker i mig? Fordi lige pludselig kan vi se tvivlen i øjnene og sige:

“Aha, din lille slambert. Jeg ved godt, hvad det her det handler om. Jeg er i virkeligheden ikke i tvivl. Men jeg er det her” 

En personlig oplevelse med tvivl

Fra et sådan lidt personligt perspektiv. Nu står jeg her og laver alle de her film og taler til dig og masser af mennesker, som sidder og ser alt det her. Den plan har jeg jo – eller den ikke den plan – men det ønske har jeg jo haft liggende nede i min skrivebordsskuffe i årevis, og jeg var i tvivl. Var det nu her, jeg gerne ville, var jeg i tvivl om. Ville jeg nu også gerne lave videoer, og ville jeg alle de her ting og i virkeligheden, så var jeg jo ikke i tvivl.

Jeg ville gerne undervise. Jeg ville gerne dele ud af noget af den viden, jeg har samlet op i årenes løb. Jeg ville gerne inspirere mennesker. Jeg ville gerne arbejde med at hjælpe mennesker med stress og overbelastnings problematikker. Jeg ville gerne arbejde med selvudvikling for mig selv og for andre mennesker og hjælpe mennesker til at have et federe liv.

Det var jeg jo aldrig i tvivl om. Det har jeg ikke ikke været de sidste mange år i hvert fald. Men det blev ved med at stoppe mig. Fordi jeg troede tvivlen handlede om, om det nu også var den retning jeg gerne ville I, så det her er virkelig, som du måske kan mærke, et emne, der ligger mig på sinde.

Men tvivlen for mig handlede om, at måtte jeg godt det her.Jeg ved ikke rigtig, hvem der skulle give mig lov. Men kunne jeg det her, havde jeg selvtilliden til det.

Nej, det havde jeg ikke. Jeg troede ikke på, at jeg kunne. Jeg troede ikke på, at jeg kunne stille mig op her og rent faktisk sige noget meningsfuldt til mennesker. Alle de her ting og sager. Hvad ville konsekvensen være? Ville konsekvensen være, at der var nogen, der syntes, at jeg var en idiot? Jamen, sikkert. Men det må de så syntes. Fordi der er heldigvis også nogle, der syntes, at jeg ikke er og alle de her ting.

Så det her emne, det ligger mig virkelig personligt på sinde også, fordi det har været en kæmpe bremse i forhold til de ting, jeg gerne ville. Så bare for at sige, at det her er ikke bare taget ud af det blå, men det er noget, jeg har observeret hos mennesker og det er noget, jeg har observeret hos mig selv. 

Så jeg håber virkelig, at dette her er brugbart, og at du kan gå ud og bruge det til noget. Og jeg vil i hvert fald ønske dig god vej med det. 

Skriv gerne i kommentarerne: Hvad oplever du af tvivl? Jeg vil meget gerne høre, jeg svarer på dem allesammen personligt. 

Så igen – rigtig god fornøjelse med det og håber, at du kan bruge det til at bevæge noget et godt sted hen i dit liv.

 

Listen to the episode from your favorite podcast provider:

Latest posts

Inspiring and strategic content that will aid you in moving towards the life, that you love and desire

Få videoen med 8 afprøvede tips til, hvad du gør ved tankemylder

Udfyld felterne og få videoen med det samme: