17. maj 2022

Hvis du vil højne Selvværdet

Jeg er Jakob Bøge

Jeg er her for at hjælpe dig med at skabe det liv, du drømmer om - og have evnen til at kommunikere det til verden

Del episoden

Jeg er Jakob Bøge

Jeg er her for at hjælpe dig med at skabe det liv, du drømmer om - og have evnen til at kommunikere det til verden

Del episoden

Selvværd er helt grundlæggende en vigtig følelse at have. Se med her om 5 lettilgængelige strategier, som skaber mere selvværd i hverdagen.

Opsummering

Selvværd er en rigtig vigtig brik, når vi vil føles os godt tilpas. Og det handler om noget så elementært som at have en dyb rodfæstet oplevelse af, at vi er vigtige. At vores følelser betyder noget. At vores behov og grænser betyder noget. Ikke så meget, at de nødvendigvis betyder så meget for alle mulige andre – men at vi selv respekterer dem og giver dem plads.

Selvværd bliver ofte gjort til et stort og omfattende terapeutisk tema, som vi kan bruge årevis på at snakke om og prøve at oparbejde. Det kan bestemt være fint – og en anden vej at gå med det er at se på, hvordan mennesker med et højt selvværd agerer i deres liv.

Der er fem adfærdsmønstre, som går igen hos mennesker med stort selvværd og som vi med fordel kan begynde at tillægge os for at styrke selvværdet igennem vores handlinger.

Sætte grænser

Det at sætte vores grænser og rent faktisk udtrykke klart, hvad vi vil og ikke vil, er et stort tema i forhold til at opleve et højere selvværd. Fordi hvis vi gang på gang går på kompromis med vores egne grænser og lader ting foregå, som vi godt ved, at er forkerte – så bliver det bestemt ikke nemmere at have selvrespekt og dermed -værd. Det at mærke grænser og sætte dem er ikke nødvendigvis det nemmeste, hvis vi ikke er vant til det – men det er et vigtigt element når vi gerne vil sætte dagsordenen i vores eget liv.

Det er ok at være uenige

En anden strategi til at opøve et højere selvværd er en indstilling om at det er ok at andre ikke er enige med os. Så ofte søger vi anerkendelse og vil gerne have opbakning. Men når ikke vi får den og folk ikke er enige i vores følelser, synspunkter, ønsker m.m., så er det en kæmpe fordel at kunne hvile i, at det bare er mennesker, som er forskellige og adet ikke er os, der er forkert

Udtrykke behov

Det at udtrykke behov er jo beslægtet med at sætte grænser – det handler blot om at sige ja i stedet for at sige nej. Det er et kæmpe selvværdsboost at kunne sige til andre mennesker, hvad vi har brug for. Det gør sig gældende i alle mulige relationer og i høj grad også i de nærmeste. Hvis vi gang på gang underkender vores egne behov og dybest set ikke føler os værdige til at udtrykke dem og bede om det, vi har brug for, vil det over tid underminere hele det selvværdsfundament, vi gerne skulle stå på.

Tillad dig at drømme

Hvis vi tillader os at drømme – stort eller småt, påvirker det vores selvværd. Når du rent faktisk tillader dig selv, at de indre stemmer, lyster og ideer får lov at boble op til overfladen og begynder at skabe et aftryk i dit liv – selvom det kan være småt – så viser du med al tydelighed dig selv, at det, der foregår indeni dig, rent faktisk betyder noget. At vise, at vores drømme betyder noget. At vi har ting, vi gerne vil i livet og at de er vigtige og betydningsfulde og skal tages alvorligt.

Noget og nogen er større end os

Når vi har et højt selvværd, tenderer egoet til at blive mindre – og derved kan vi meget bedre anerkende, at andre gør det godt. Der kan være mennesker, som har nået mål, som vi gerne selv vil. Eller som har skabt noget i livet på den ene eller anden måde. Uanset hvor succesfulde vi er, vil der sandsynligvis være andre mennesker, som har gjort det bedre, større eller flottere. Og det kan vi anerkende – fordi vi er drevet af vores indre værd og ikke et småligt ego, som puster sig op ved at se på andres utilstrækkeligheder og leder efter fejl ved andre mennesker og deres præstationer.

Så med den svada – hvis du ikke gør det allerede, så skab en vane med at anerkende og virkelig se det fantastiske i andres menneskers personligheder og præstationer.

Citat 3
Citat 1
Citat 2

Læs hele teksten fra videoen her:

Den fulde udskrift at videoen er her nedenfor. Vær opmærksom på, at en del af det er talesprog og måske ikke helt korrekt, rent sprogligt. Alle Jakobs videoer er filmet i et take, de er uredigerede og uden manuskript eller teleprompter. Det vil sige, at du læser teksten til en film, som er optaget live og uden editering – med de sproglige unøjagtigheder, det kan medføre

Jeg løber meget ofte ind i denne her samtale omkring selvværd, manglende selvværd. Hvordan skaber vi mere selvværd? Eller i hvert fald temaer, som dybest set bunder i selvværds problematikker, hvis vi kan tillade os at kalde det sådan.

Og hvad er det her selvværd? Selvværd er jo virkeligheden følelsen af, at jeg betyder noget, og at jeg er vigtig. At mine behov er vigtige. At mine følelser er vigtige og et er, om andre anerkender det, men i virkeligheden om jeg selv anerkender det.

For i det øjeblik, at jeg har et lavt selvværd, så vil jeg også have en tendens til at sige: Jeg kunne godt tænke mig det her, men det er ikke så vigtigt. At vi hele tiden sætter os selv lavest. Og det er ikke fordi, at vi skal begynde at bevæge os over i det narcissistiske spektrum, hvor det er mig, mig, mig, det handler om.

Slet ikke der vi skal hen. Det er ikke noget ønskeligt sted at komme hen. Den type mennesker er ikke særlig behagelige at omgås, især lang tid ad gangen. De kan være underholdende, de kan være sjove. De kan være alt muligt, men det er ikke den, vi vil være. At du ved det. Så.

Men selvværdet ligger rigtig meget i det her med i virkeligheden og helt dybt inde have følelsen og oplevelsen af, at jeg betyder noget. Mine meninger betyder noget. Mine følelser betyder noget. Mine behov betyder noget. Mine grænser betyder noget. Det er ikke sikkert, alle mulige andre mennesker respekterer det hele og opfylder det osv. Men det betyder noget for mig, og jeg sætter det højt, fordi jeg er det værd.

Det er sådan et eller andet sted kan man i hvert fald definere det, og det hænger meget sammen med selvrespekten. Fordi vi kan sige, hvis vi ikke respekterer os selv, hvis vi ikke respekterer at hey, jeg har denne her følelse. Jeg har det her behov. Jeg har den her fornemmelse indeni, at det her det ville være godt for mig. Det ville være, det her det ville ikke være godt for mig, eller hvad det nu kan være. Hvis jeg ikke respekterer de ting, der foregår inde i mig selv. Så er det meget vanskeligt at opøve et stærkt selvværd.

Behøver lavt selvværd terapi?

Og det, man kan sige, er, at det her med selvværd. Jamen, det er jo en kæmpe terapeutisk disciplin. Det er et tema, som er kæmpe kæmpestort, og jeg kommer ind på nogle af de ting, som jeg oplever er vigtigst i forhold til at arbejde, i forhold til at højne selvværdet.

Og den bedste måde jeg oplever, at man kan gøre det på. Jamen det er i virkeligheden at se på, hvad er det mennesker med højt selvværd, de gør? Så det er sådan lidt at tage det bagfra det hele. For vi kan godt komme overens med vores følelser.

Vi kan godt gå i terapi. Vi kan godt arbejde med os selv og så videre og så videre. Men selvværdsfølelsen kommer faktisk langt hen ad vejen fra, at vi gør ting, som jeg snakkede før om, som viser, at vi har respekt for os selv, at vores eget indre liv det rent faktisk betyder noget.

Der er mange ting, som man kunne tage frem, men jeg har taget fem ting frem, som jeg oplever, er dem, der måske definerer det høje selvværd bedst, og den første af dem er at sætte grænser.

Sætte grænser

Ikke på denne skingre, fuldstændig urimelige måde, som små børn kan finde på at gøre det, men være meget bevidst om: Det her, det vil jeg og det her, det vil jeg ikke. Og udtryk det og sige Jeg hører, hvad du siger, men det vil jeg ikke være med til. Eller ja, det herovre, det vil jeg rigtig gerne, at vi sætter grænser, at vi vælger til og fra. Og siger nej, det vil jeg ikke have.

Ganske enkelt, klart og tydeligt i integritet med os selv. Det er en super, super vigtig ting fordi i det øjeblik, vi begynder at sætte grænser. Så tager vi vores egne grænser alvorligt, og vi tager dem alvorligt nok til, at vi rent faktisk udtrykker dem over for andre mennesker. Siger det her Det går ikke. Kæmpe selvværd boost, der ligger i det.

Andre mennesker er ikke nødvendigvis enige

Og. Det, som jeg også oplever, at mennesker med højt selvværd de gør, er, at de ved godt, at andre mennesker ikke nødvendigvis er enige med dem. Deres selvværd afhænger ikke af, om de nødvendigvis bliver anerkendt, eller om andre mennesker er enig med det, de siger.

De forstår, at når vi siger et eller andet, når jeg giver udtryk for en mening, og jeg sætter en grænse for eksempel, så er det ikke sikkert, folk er enige. Og det er fint. Andre mennesker ser alle disse ting igennem deres filtre og gennem deres behov.

Det ændrer ikke ved, at jeg har det sådan her. Derfor kan vi jo godt. Vi behøver jo ikke være stive og rigide omkring det og sige: Der er ikke noget, der kan rokke mig. Jo ikke på den måde. Men vi anerkender bare, at jeg har det sådan her. Det er det menneske, jeg. Det er det, jeg står for, fordi det er blevet opdraget til, det er det jeg har valgt. Det er det, jeg gerne vil stå for. Det er der, jeg er i integritet. Og det er fint, du ikke er enig. Det gør ikke, at jeg føler mig forkert. Det gør ikke, at jeg stiller spørgsmål ved mit eget værd.  

Det betyder bare, at vi to ser forskelligt på den ting, og det er, hvad det er. Og igen, når jeg siger, de her ting, det er ikke nødvendigvis noget, der bare sådan lige fra den ene dag til den anden er nemt at udføre. Men det er noget, som jeg kan observere, at mennesker med højt selvværd, de gør, og de anerkender den forskellighed.

Udtryk dine behov

Noget andet, som de gør, er, at de udtrykker behov. Fordi i det øjeblik, vi begynder at sige. Ved du hvad? Jeg har virkelig behov for, at vi to sætter os ned og taler om det her. Eller jeg har behov for alle mulige andre ting. Det er jo ikke sikkert, at vores behov bliver opfyldt, bare fordi vi udtrykker dem.

Det er jo der, hvor de mindre børn nogle gange kan komme lidt i klemme, fordi de vil have et eller andet. Og så får de at vide, at det får du ikke. Og så bryder alle helvede løs nogle gange. Der føler jeg ikke, at det er passende at gå hen som voksne, men vi kan udtrykke vores behov.

Og vi kan forstå, at de bliver ikke nødvendigvis opfyldt. Det gør dem ikke forkerte. Det gør ikke behovet for fysisk nærhed, det gør ikke behovet for at tale om det. Det gør det ikke forkert. Men vi udtrykker vores egne behov, fordi vi har respekt for det, som vi mærker inde i os selv. De behov, vi har. Vi har et selvværd, der er højt nok til, at vi siger: Det her, det har jeg brug for.

Og så kan man sige, at hvis vi har en arbejdsplads, hvor vi gang på gang bliver underkendt. Hvis vi har en personlig relation, hvor vi gang på gang giver udtryk for vores behov, og de ikke bliver mødt. Vi kan selvfølgelig kigge på er mine behov fuldstændig urimelige, men ultimativt må vi også kigge på denne relation, det her menneske. Gad vide, om vedkommende mon er det rigtige menneske for mig?

For hvis du for eksempel. Giver udtryk for, at du har behov for at tale om det her: Hey, jeg har brug for at fortælle det her? Jeg har brug for, at vi vender det her, jeg har brug for… Og du har en partner, som har mere travlt med at se på fjernsyn eller kigge på Facebook eller andre ting på sin telefon eller skulle ud og gøre alt muligt. Gang, på gang, på gang, på gang.

Så kan man jo godt på et tidspunkt tillade sig at stille sig selv spørgsmålet om gad vide, om denne relation egentlig er rigtig, fordi jeg har et behov, som virkelig er vigtig, og som er en del af, hvordan det er at være mig? Og jeg er sammen med et menneske, som ikke vil anerkende det, eller som kan det, eller som i hvert fald på den ene eller anden måde vælger ikke at gøre det. Så det der med at udtrykke behovet er en rigtig vigtig del af det høje selvværd også.

Dine drømme er vigtige

Så er det noget om at tillade at drømme, at vi tillader os at tænke: Hey jeg vil noget med mit liv, og det behøver ikke være, at du vil rejse til Månen, eller du vil alle mulige ting, men at vi tillader os selv at sætte en dagsorden og sige Hey, jeg har det her liv. Jeg vil noget med det.

Det er faktisk også et udtryk for selvværdet, at vi tillader, at vi siger, jeg har de her ønsker. De betyder noget. De er sgu vigtige. Det er noget, jeg har inden i mig, og du kender sikkert, måske eller sikkert, måske et eller andet sted denne oplevelse at: Ja, det kunne også være meget sjovt og jeg kunne egentlig godt tænke mig, at mit liv førte i denne retning, men. Det her, men – det udtrykker i virkeligheden, at vi har de her oplevelser indeni af, hvad vi godt kunne tænke os, men vi sætter dem ikke højt nok.

Vi sætter ikke vores egne drømme. Det er jo lidt i forlængelse af det med behov. Men der alligevel forskel på drømme og behov et eller andet sted. Men tillad at drømme. Tillad at tænke stort og tillad at se livet som et mesterværk, som du kan være med til at forme. Det er også en afspejling af det høje selvværd.

Andre kan være dygtigere

Og så vil jeg sige. Den sidste, jeg vil tage med, er, at vi tillader os at forstå og anerkende, at noget er større end os. Ja. Nogle er dygtigere end os. Nogle præsterer bedre end os. Nogle andre mennesker kan skabe noget, som vi ikke har kunnet skabe, og som vi måske godt kunne tænke os.

Det kan være der er omstændigheder, det kan være, der er evner, de har. Det kan være, at der er baggrund. Det kan være, der er alle mulige ting, men det rokker ikke ved selvværdet. Vi kan godt anerkende, at det der menneske ovre, som har gjort det, som jeg virkelig godt kunne tænke mig at gøre, men ikke er kommet til. Det er virkelig, virkelig godt gået. Jeg anerkender det, jeg synes, at det er flot. Det er inspirerende.

Det modsatte, det er småligheden. Vi kan begynde at vrænge på næsen af alt det, det er også. Hun er også sådan, han er eller Jaer, de har sikkert også taget røven på alle mulige mennesker for at komme dertil.

Det er ikke sikkert, de har. Det kan bare være, at de simpelthen er trådt ind i nogle større sko, end vi er kommet til. Smålighed for mig – det er virkelig et tegn på lavt selvværd, og så kan vi gå og vrænge af alle de andre. Ja, de har bare været heldige. De har bare ja, heldet forfølger dem, der øver sig rigtig meget, som jeg tror det var Björn Borg , der sagde. Det er sjovt.

Så  men noget, som de her mennesker med stort selvværd virkelig gør, det er, at de anerkender andre for deres præstation og føler sig ikke mindre eller dårligere af den grund.

Så jeg har været omkring en del ting her. Og det kan være store temaer. Det er ikke nødvendigvis noget som du bare lige kan gå ud og gå og begynde at gøre det alt sammen i morgen, men vær opmærksom på det.

Vær opmærksom på. Sæt grænsen. Vær opmærksom på, om du giver andre plads eller dig selv plads til, at andre mennesker ikke nødvendigvis er enig med dig. Udtryk behovene, udtryk det behov, du har. Tillad dig at drømme. Tillad dig at tro på og ville, at livet skal være fantastisk. Hvad det nu end indebærer for dig. Det kan være at skabe noget, der forandrer hele verden. Det kan være at gøre en forskel for et enkelt menneske. Til at starte med for dig selv.

Og det sidste, det her med, at vi anerkender, at ja, jeg er mig. Jeg er vidunderlig, som jeg er, og der er andre mennesker, der har skabt eller gjort eller udtrykt eller alle mulige andre ting. Det gør ikke mig mindre værd, at der er nogen, der kan mere, eller at de er mere, fordi jeg er forankret i det værd, som jeg har i mig selv.

Se og læs endnu mere

Flere indlæg på bloggen

Inspirerende og strategisk indhold, som hjælper dit liv derhen, hvor du gerne vil have det

Få videoen med 8 afprøvede tips til, hvad du gør ved tankemylder

Udfyld felterne og få videoen med det samme:

Det næste skridt i DIT liv

Pris: 3.300 Kr.

– inkl. kursusmaterialer

Vær opmærksom på, at der er begrænsede pladser på dette kursus – så hvis du ved, at det er noget for dig, så tilmeld dig med det samme, så du sikrer din plads

TILMELDING:

Indtast navn og email nedenfor og send. Overfør herefter 3.300 kr via MobilePay til 91221 (Intuitiv krop)