19. april 2022

4 gode tips til at nedbringe STRESS

Jeg er Jakob Bøge

Jeg er her for at hjælpe dig med at skabe det liv, du drømmer om - og have evnen til at kommunikere det til verden

Del episoden

Jeg er Jakob Bøge

Jeg er her for at hjælpe dig med at skabe det liv, du drømmer om - og have evnen til at kommunikere det til verden

Del episoden

Stress opstår indeni i os – også selvom omstændighederne kan være udfordrende. Det betyder, at vi også har magten til at forandre den. Healing af stress kommer indefra, så vær kærlig ved og invester i dig selv

Opsummering

Stress opstår INDE I mennesket

Vi kalder det, at blive ramt af stress. Men det er ordvalg sætter os i en position, hvor det er noget udefrakommende, som rammer os. Ligesom en snebold. Det er det ikke – stress opstår inde i os selv. Nogle gange påvirket af omstændighederne. Men løsningen på stress belastninger ligger i os selv og det er den vigtige vinkel for at tage magten over stress.

 

Bryd den daglige belastningskurve

For mange mennesker stiger belastningsgraden over dagen, for så at falde lidt i løbet af aften/nat. Men over tid, stiger den og en af div vigtigste ting, vi kan gøre, er at skabe dræn af stressniveauet i vores daglige rytme. På den måde kan vi stoppe den kontinuerlige opbygning af stress.

 

Varier din adfærd

Vær nysgerrig omkring, om du meget har den samme adfærd i dit liv? Over empatisk, overansvarlig, handlingsorienteret hele tiden eller mange andre? Det skabe belastning, hvis vi kører i samme gear hele tiden – så varier adfærden og din måde at agere i dit liv.

 

Fokuser på det, du kan påvirke

Overdrevent fokus på ting og hændelser, som vi ikke kan påvirke, skaber uro og overbelastning i vores organisme. Vi har langt bedre af at fokusere på de ting, vi selv kan kontrollere/påvirke. Det giver en højere grad af følelse for at vi faktisk selv har kontrollen over vores liv.

 

Gør noget andet med kroppen

Ligesom tankerne og følelser har brug for variation, så har kroppen det også. Hvis du har et arbejdsliv, som er hurtigt, aktivt, effektivt m.m., så har din krop med al sandsynlighed mere behov for rolig træning, end for hård styrke og konditionstræning. Varier tilstanden i kroppen – også igennem din træning.

 

Beslut at forandre dit liv

Husk på, at du i mange tilfælde har muligheden for at se på det liv, som stresser og beslutte dig for at du vil gøre noget ved det og skabe forandring. Det kan måske ikke ske fra den ene dag til den anden – men overvej, hvordan du bevidst kan skabe forandring i en retning, som vil skabe mere balance og mindre stress for dig.

Citat 5
Citat 3
Citat 1
Citat 2

Læs hele teksten fra videoen her:

Den fulde udskrift at videoen er her nedenfor. Vær opmærksom på, at en del af det er talesprog og måske ikke helt korrekt, rent sprogligt. Alle Jakobs videoer er filmet i et take og uden manuskript eller teleprompter. Det vil sige, at du læser teksten til en film, som er optaget live og uden editering – med de sproglige unøjagtigheder, det kan medføre

Stress er en kæmpe belastning i vores samfund. Det kan være, du kender den.

Rigtig mange mennesker føler sig stressede, føler sig belastede og føler sig pressede på alle mulige forskellige måder. Og noget af det, som jeg oplever, at er rigtig, rigtig vigtigt, det er, at vi anerkender, at stress i sig selv er ikke en sygdom. Det kan føre til alskens sygdomme. Det ved jeg godt.

Men i virkeligheden, så er stress jo bare – ikke for at tale det ned – men det er en overbelastning, det er en overbelastning af vores organisme, følelsesmæssigt, tankemæssige, fysisk, kemisk – på på alle mulige forskellige planer, kan det være.

Men det der er super vigtigt at forstå er, at vi har det her ordvalg, der hedder, at man bliver ramt af stress. Nej, vi bliver ikke ramt af stress. Vi bliver ramt af en snebold eller et eller andet.

Stress opstår INDE I os

Men stress er noget, der opstår indeni os, og nogle gange, når jeg siger sådan, så er der nogen, der sådan siger “Arh men Jakob. Det kan du ikke være bekendt at sige, for så er det folks skyld”. Nej, jeg opererer overhovedet med skyld. Det er ikke det, det handler om.

Men det handler om, at vi kan være i alle mulige omstændigheder, som kan være ubehagelige, som kan være svære, som kan presse os. Nogle gange resulterer det i stress. Nogle gange gør det ikke. Stressen er jo ikke noget, der bliver puttet ind i os.

Det er noget, der opstår inde i os, og det fede ved det er jo, at vi i virkeligheden bliver i stand til selv at tage magten over det et eller andet sted.

Og så vil jeg sige, i forlængelse af det lige ganske kort. Jeg er med på, at det kan være, at du sidder og er stresset på en måde, så du slet ikke kan være i dit liv. Så du måske er sygemeldt, så du ikke kan gøre de ting, der betyder noget for dig. Jeg skal ikke stå her og spille smart og påstå, at jeg kan løse alle stress problemer ved at tale om fire forskellige måder, at vi kan gøre op med stress på i en kort video.

Men prøv at se med alligevel, fordi der er noget universelt i disse punkter, som jeg kommer til. Men jeg vil bare lige være helt sikker på at udtrykke, at hvis det er sådan, at du virkelig er belastet, så skal der nok noget andet til. Så bilder jeg mig ikke ind, at det her nødvendigvis er løsningen på alting. Bare lige for at have det på plads.

Bryd den daglige stresskurve

Noget af det, der sker sådan på dagligt niveau, men også over tid, er, at vi kan have en stress belastning, som så går op og op og op og op. Vi har en kurve, en belastningsgrad, som stiger og stiger og stiger over tid.

Det kan der være mange grunde til. Det kan være fordi der er omstændigheder i vores liv. Det kan være, at der er nogen, der er syge. Det kan være, vi har en relation, som er virkelig, virkelig udfordrende.

Det kan være alle mulige forskellige ting, men det princip, som vi kan begynde at arbejde med, er, at i stedet for at kurven går op, så vi skaber nogle dyk, sådan at den går lidt ned, og så går den lidt op, og så går den lidt ned.

Så hen over dagen, hen over ugen, hen over måneden ikke bare har sådan en, der stikker af op og op, men at vi rent faktisk får den dæmpet indimellem. Det er nemt for mig at stå her og påstå, og for alle mulige andre mennesker, man skal bare lave livet om. Man skal bare gøre noget andet, du skal bare… Men det er ikke det, det handler om. Det handler ikke om, at jeg skal stå her og spille klog på dine vegne.

Men det handler om, at vi forstår, at stressen er tit sådan en ting, der akkumulerer over tid. Belastningen akkumulerer over tid, og noget af det, vi kan gøre, er, at vi kan sætte nogle små dræn ind, som tømmer noget af stressen, sådan at den ikke når det samme niveau. Og det er sådan nogle af de ting, som jeg vil tale en lille smule om i dag.

Varier handlingsmønstrene

Og det første, vi kan gøre, det er at vi kan – jeg kalder det variere vores handlingsmønstre. Forstået på den måde, at lad os sige Du er et menneske, som måske altid føler dig ansvarlig over for, hvad der foregår omkring alle andre mennesker. Der er rigeligt at tage fat i ude i verden, vil jeg sige så måske at blive opmærksom på. Hvad er det, du gør i din hverdag?

Det her med at tage ansvar, det kan være en ting. Det kan være at være overempatisk og hele tiden tage andre menneskers følelser ind. Det kan være at sige ja til alting, sådan at du ender med at din arbejdsdag, den er 120, 130, 140, 200 procent belagt hver eneste dag.

Men det her med at kigge på hvad er det i virkeligheden, jeg gør i mit liv? Som gør, at den belastningsgrad, den akkumulerer over tid, som jeg talte om lige før. Vær opmærksom på hvad er det for nogle handlemønstre? Hvad er det for nogle tankemønstre? Hvad er det for en adfærd ultimativt, som du har i dit liv, der gør, at kurven akkumulerer over tid?

Det kan være, at det kræver samtaler med en coach. Det kan være, at du har brug for at komme til en eller anden form for terapi. Det kan være, at du selv kan gøre det. Det kan være, at du har mennesker i dit netværk, som kan hjælpe med det.

Det er, hvad det er, men det vigtige er jo at blive opmærksom på. Hvad er det for en gentagen adfærd? Hvad er det for et gentaget tankemønster, du har? Fordi når vi ryger ind i stress og belastning, så er det fordi der er noget, der gentager sig igen og igen og igen og igen, så vær opmærksom på det.

Fokuser på de ting, du kan påvirke

Nummer to ting, som kan skabe rigtig meget stress og uro, og som vi kan arbejde med, som er noget inden i os selv. Det er vores mentale fokus. Hvad er det, vi kigger på? Hvad er det, vi observerer? Hvad er det, der fylder i vores tanker?

Fordi noget af det, som skaber allermest stress, det er, når vi har for stor en del af vores tankekraft, vores tanke energi fokuseret på ting, som vi ikke kan gøre noget ved. Det vil sige, der kan være alle mulige ting i verden. Der kan være krig. Der kan være usikkerhed. Der kan være mennesker omkring os, som vi gerne vil påvirke, men som vi ikke kan påvirke. Det kan være relationer, som er ude af vores hænder. Det kan være en chef, der ikke opfører sig, som vi skulle. Det kan være alle mulige forskellige ting.

Balladen opstår i det øjeblik, at som jeg siger, at vi har en stor del af vores mentale energi fokuseret, rettet mod ting, som er ude af vores hænder. For det skaber en enorm uro, fordi vi føler, at det, der betyder mest, det der fylder mest, det kan vi ikke påvirke. Og det er nemlig fuldstændigt rigtigt, at alle de her ting ude omkring os selv kan vi ikke altid påvirke.

Så ikke fordi vi skal være ligeglade eller negligere det, der ligger udenfor os selv. Men vær opmærksom på at prøve at styre dit fokus, dit mentale fokus hen i retning af hvad kan du selv påvirke?

Du kan måske påvirke relationen med et menneske, der er tæt på dig, ved at gøre nogle bestemte ting. Du kan måske påvirke din egen sundhed ved at få gået dig en tur, løbet en tur, gjort et eller andet. Du kan måske begynde at lave øvelser, som styrker din følelse af taknemlighed og glæde. Eller kærlighed, eller hvad det nu er for dig. Så rette fokusset hen imod de ting, som du selv kan kontrollere.

Skab forandring med din krop

Så er der sådan helt elementært, at vi gør noget med vores krop. Dels skal vi sørge for at sove nok, og jeg ved godt, at hvis man er super stresset, så kan det være sin sag at få sovet. Det kan være, at du vågner med spjæt efter to timer eller ikke kan falde i søvn. Eller hvad ved jeg.

Men det ændrer ikke ved, at princippet om at prøve at få sovet, det er rigtig, rigtig vigtigt. Det kan være, du skal sørge for, at der er køligere i det rum, hvor du sover. Det kan være, du skal have mørklægningsgardiner. Det kan være, du skal slukke din skærm 2-3 timer, før du går i seng. Alle de her ting og sager. Hvis det overhovedet kan lade sig gøre, så prøv at fokusere på søvnen i hvert fald.

Og så er der noget rent fysisk. Hvis du er meget aktiv, for eksempel hvis du har meget travlt. Hvis du har en hverdag, som er super stresset og presset, så har din krop ikke brug for, at du går ned og træner sindssygt hårdt bagefter. Jo, det føles godt, når du er færdig, fordi der er pumpet endorfiner og alle mulige ting ud i kroppen. Men det bygger i virkeligheden oven på stressen.

Så det, der i virkeligheden er endnu bedre at gøre, er at dyrke blid yoga, yin yoga for eksempel lave noget, som får skiftet gear i kroppen om man så må sige. Jeg talte før om det her med, at vi skal variere vores handlemønstre. Men det er også rigtig vigtigt, at vi varierer den måde, vi bruger kroppen på. Og hvis vi er aktiv, aktiv, aktiv og den måde, vi restituerer på, det er ved at være aktiv, aktiv aktiv, så får kroppen aldrig den pause, og det er i virkeligheden tit det, den har brug for, da den har brug for restitutionen.

Hvis det er sådan, at du er meget stillesiddende, og du kan mærke, at al energien kommer op i hovedet, og det bliver tanker, og det bliver spekulationer, du ikke ligesom kan slippe det mylder oppe i hovedet. Så er det vigtigt at gøre noget fysisk, som bringer dig ned i kroppen. Så igen gerne noget med kroppen, men gerne noget, der modvirker den belastning, du har i løbet af hele dagen.

Beslut at ændre det liv, som er overstresset

Og sidst, men ikke mindst, så er det også vigtigt, at vi et eller andet sted bestemmer os for. Fandeme nej, om jeg vil leve i det her stress liv, og om jeg vil leve med denne kæmpe belastning.

Jeg siger ikke, at vi bare sådan med et trylleslag fra den ene dag til den anden, kan sige, at “Nu har jeg bestemt mig for ikke at være stresset”, og så er vi ikke stressede. Det er ikke det, jeg taler om, men jeg taler om at kikke på en gang: Hvad er det for nogle omstændigheder i dit liv? Hvad er det for nogle? Hvad er det for et livsindhold, du har, som bliver ved med at skabe den her belastning?

Er der en eller flere relationer, som er sindssygt belastende for dig? Måske ligefrem giftige for dig? Er der et arbejdsliv, som er fuldstændig umuligt at balancere? Hvad er det, der foregår? Har du sat dig et eller andet sted i en økonomi, som er så stram, Så stram, så stram, at du er nødt til at knokle 250 timer om ugen for at få det til at hænge sammen?

Jeg ved ikke, hvad det er, men jeg ved, at der er en bevidst stillingtagen til at sige, at nu er denne stressbelastning bygget op og op og op og op. Og tit når vi kommer dertil, hvor det er voldsomt, hvor det begynder at definere os og vores liv, så har det stået på i årevis.

Jeg er med på, at der kan være ting, der sker i vores liv, som gør, at det blusser op. Det forstår jeg godt, men i mange tilfælde er det noget, der er bygget op, op, op over tid. Så kig på det. Et eller andet sted vælg at sige. Nej, ikke om jeg vil bruge det her liv, jeg har fået skænket, det her liv, som kunne være fantastisk på at suse rundt og være piv hamrende stresset og ikke kunne være nærværende, ikke kunne være i ro og ikke kunne gøre de ting, der i virkeligheden betyder noget for mig – andet end 14 dage i sommerferien.

Så tag aktivt stilling. Hvad er det for et livsindhold, du vil have? Fordi det afspejler sig i det stressniveau, du går rundt og har på daglig basis.

Se og læs endnu mere

Flere indlæg på bloggen

Inspirerende og strategisk indhold, som hjælper dit liv derhen, hvor du gerne vil have det

Få videoen med 8 afprøvede tips til, hvad du gør ved tankemylder

Udfyld felterne og få videoen med det samme:

Det næste skridt i DIT liv

Pris: 3.300 Kr.

– inkl. kursusmaterialer

Vær opmærksom på, at der er begrænsede pladser på dette kursus – så hvis du ved, at det er noget for dig, så tilmeld dig med det samme, så du sikrer din plads

TILMELDING:

Indtast navn og email nedenfor og send. Overfør herefter 3.300 kr via MobilePay til 91221 (Intuitiv krop)