3. maj 2022

Når vi på samme tid vil noget – og ikke vil det

Jeg er Jakob Bøge

Jeg er her for at hjælpe dig med at skabe det liv, du drømmer om - og have evnen til at kommunikere det til verden

Del episoden

Jeg er Jakob Bøge

Jeg er her for at hjælpe dig med at skabe det liv, du drømmer om - og have evnen til at kommunikere det til verden

Del episoden

Modsætningen imellem at ville en forandring og på samme tid ikke rigtig ville den. Kan bremse vores fremadrettede bevægelse i livet fuldstændigt.

Opsummering

Oplevelsen af at ville noget – skabe en bevægelse, starte noget, afslutte noget, foretage en forandring – og så på samme tid ikke rigtig at ville det eller have modstand eller helt enkelt bare ikke få det gjort. Den kan være – ikke bare irriterende – men en bremse på hele den fremadrettede forandring og bevægelse i vores liv.

Jeg har taget fem af de vigtigste årsager med til, hvorfor det vakuum opstår og hvad vi kan gøre ved det

Energiniveau

Meget banalt i virkeligheden, men ofte overset, er vores energiniveau. Al forandring og bevægelse kræver energi. Hvis vi har tvivl om vores egene kapacitet eller evne, så stiger tvivlen i takt med at energien falder. Så vi skal være opmærksomme på at skabe energi og gøre de ting, som nærer os. Samtidig skal vi minde os selv om, at når vi føler tvivl og modstand, så kan det skyldes, at vi er trætte og har brug for at lade op og restituere – så kan vi være klar til at skabe forandring i morgen.

Fokus

Når vi skaber forandring, er der ofte to modsatrettede kræfter: Entusiasmen ved alt det nye og frygten for at miste det gamle og velkendte. Frygt her dækker over frygt helt konkret – men også metaforisk over alle de ting, som kan fastholde os i gamle mønstre og vaner.

Vi kan med fordel investere meget i at skabe et fremadrettet fokus, hvor vi lægger den primære mentale vægt på gevinsten og de ting, vi gerne vil fremadrettet, så frygten ikke kommer til at holde fast i os. Men det er en balance, hvor vi samtidig skal anerkende frygten – fordi hvis vi ignorerer den, vil den alligevel bare ligge og lure under overfladen. Og den er altid en medspiller, når vi har modstand på en bevægelse i livet.

Modsatrettede overbevisninger

Princippet her er enkelt – hvis vi har tanker om at vi gerne vil forandre og alt det gode, vi kan skab ved den bevægelse – og vi samtidig har dybtliggende overbevisninger om, at ”man skal holde fast i det man har” og lignende – så vil det skabe en stor værdimæssig kamp i os. Det er en modsætning, vi ikke kan ignorere (eller det kan vi sagtens prøve, men det ender ikke godt). Så vi må være bevidste om at vi kan have den her modsætning i os, anerkende den og arbejde med vores egen opfattelse af os selv, vores værd, vores muligheder, m.m.

Hvorfor vil du det

Det vigtigste brændstof i al forandring er ”Hvorfor”. Hvorfor vil du det? Hvad vil det gøre for dig? For dit liv? For andre? Hvilke følelser vil du komme til at opleve? Det er så vigtigt – og ofte overset – at vi virkelig får lagt en masse følelsesmæssig vægt bag de ting, vi gerne vil skabe. Især når vi oplever indre modstand eller at tingene bare ikke bliver til noget.

Så invester tid og tanke og følelse i at skrive – hvorfor er det vigtigt for dig? Hvad kommer der ud af det?

Mod

Den sidste parameter er mod. Ganske enkelt mod. Modet til at gøre det, vi er bange for, til at gøre det, som er ude over vores grænser, mod til at udfordre status quo, mod til at bringe os selv i situationer hvor vi risikerer at fejle, se dumme ud. Det er det mod, som inspirerer os, når vi ser det i andre. Ikke fordi vi behøver at gøre ting, som er livsfarlige for at være modige – det er selvfølgelig en vej. Men det kræver også mod at gøre op med hidtidige livsmønstre og vaner, at gøre op med forestillinger, som kan være forankret i generationer.

Ganske enkelt modet til at gøre noget n yt og risikere, at det ikke bliver som vi håber på. Men det er også det mod, som åbner dørene til at skabe et liv, som vi er stolte af og føler os fantastisk tilpas i

Citat 3
Citat 5
Citat 2
Citat 1

Læs hele teksten fra videoen her:

Den fulde udskrift at videoen er her nedenfor. Vær opmærksom på, at en del af det er talesprog og måske ikke helt korrekt, rent sprogligt. Alle Jakobs videoer er filmet i et take, de er uredigerede og uden manuskript eller teleprompter. Det vil sige, at du læser teksten til en film, som er optaget live og uden editering – med de sproglige unøjagtigheder, det kan medføre

Det her med når vi står og veksler imellem, at på den ene side, så vil vi gerne, og på den anden side naah, så vil vi ikke rigtig. Hvad handler det om, og hvorfor opstår det egentlig? Det er jo en super irriterende tilstand at være i, at vi har måske fået øje på en bevægelse eller en udvikling i vores liv, som vi godt kunne tænke os at foretage.

En eller anden form for skift eller en udvidelse eller en flytten en grænser eller hvad det nu kan være. Og så på den anden side sådan njaah, så ved vi ikke helt, om vi vil alligevel.

Det er det, som jeg vil tale om, og jeg har sådan fem punkter med, som du kan overveje i forhold til, om det er noget af det, der sker for dig, og hvordan du sådan kan kan se på det, hvilket perspektiv du kan have.

Energiniveau

Og det første er vores energiniveau, fordi det er faktisk super, super vigtigt. Det vi oplever rigtig tit, det er, at når vores energiniveau daler, hvis vi er trætte. Hvis vi udmattede, hvis vi er udkørte, hvis vi sidder fredag aften efter en lang uge og ikke rigtig lige kan mærke gejsten eller passionen eller entusiasmen.

Det kender vi jo allesammen godt, at når energien er lav, årh så orker vi det ikke rigtig vel? Fordi alt bevægelse og alt nyskabende, alting kræver energi. Og ja, vi er fuldstændig enige om, at når der noget, der sætter ild til os, om man så må sige, når vi finder vores indre ildsjæl, når vi mærker passionen, når vi mærker gejsten, når vi mærker entusiasmen. Alle de her ting jo super energifyldt.

Men det kræver jo, at der er en organisme, der kan levere energien. Ellers kan det godt være, at vi kan køre det på kaffe en times tid eller to. Men det bliver ikke ved med at holde.

Så når du oplever disse udsving, så prøv at være opmærksom på en gang. Er der noget i din energi, der svinger og så prøve at tænke over en gang? Jamen, kan du gøre et eller andet for at restituere det? Det der med, hvordan vi skaber energi, det er en helt anden og meget længere snak. Men det er jo søvn. Det er motion. Det er kost. Det er alle de her ting, men det er også at have visioner. Det er også at have noget fremadrettet og kigge hen imod.

Men lige i forhold til det her. Hvor hvis det er sådan, du oplever at stå og veksle mellem at ville og ikke ville, så prøv at være opmærksom på, om energiniveauet spiller ind i forhold til. At når energien er lav, årh så har du måske heller ikke så meget lyst til at forfølge passionen.

Fokus og tankernes retning

Og noget andet, som kan påvirke det. Det er i virkeligheden vores fokus, vores mentale fokus, det vil sige i hvilken retning går vores tanker primært?. De går i tusinde millioner af retninger for de fleste af os.

Men når du kigger på dette det her. Lad os kalde det projekt eller den bevægelse, du gerne vil skabe i dit liv. Så er det jo tit sådan, at når vi flytter os herfra og hertil, eller vi skaber en udvikling, vi skaber en bevægelse, så kan der komme denne her nervøsitet eller måske ligefrem angst, men i hvert fald tanke/fornemmelse af. Måske vi risikerer også at miste noget.

Der er det sådan, at hvis vores sind, hvis vores tanker begynder at hælde meget i retning af at have meget fokus på, at det fylder mere, det vi risikerer. Det vil sige, at det kan være, vi måske har tanker om, at vi risikerer, at der er nogle relationer der går fra hinanden. Det kan være, der er en økonomi, der bliver usikker, og det kan være, at lige pludselig der er et arbejdsliv, som kommer til at forandre sig, og at vi egentlig meget glade for, som det er nu. Men vi vil også rigtig gerne det herovre.

Hvis vores fokus i meget høj grad er på det, vi risikerer, på det vi kan miste på det, som kan være omkostningerne, kan vi bruge som ord. Så vil der være en tendens til, at det skaber grobund for mere tvivl, hvorimod hvis vi kan øve os i at styre vores tanker i retning af det opbyggende, i retning af perspektivet, i retning af det udviklende, i retning af alt, hvad det her nye projekt kan komme til at bringe os, så er der en tendens til, at denne her vekslen mellem vil og vil ikke vil blive mindre, og vi vil hælde mere til at ville, simpelt hen fordi det er det, vi giver mentalt fokus. Det er det, som vi visualiserer. Det er det, som vi har følelser omkring. At det er det, der sådan, får hele den indre gejst forærende på den måde.

Modsatrettede overbevisninger

Så kan det også være, at vi har – det er jo sådan lidt i forlængelse af det, jeg lige har talt om – men at vi simpelthen har modsatrettede overbevisninger eller værdier i os. Forstået på den måde, at vi måske har en tanke om, at vi er eventyrlystne, og vi vil gerne alt det nye. Men samtidig så har vi en tanke om, at “jo jo men det er også vigtigt, at vi har styr på tingene, og at økonomien, den er der styr på” for nu at bruge økonomien som eksempel.

Og de to kan finde på sådan at stå bla bla bla over for hinanden og snakke, hvor den ene vil gøre noget, og den anden vil noget andet. Og så bliver det den, der vil – vil ikke. Og. Det rækker nok en lille smule for vidt lige nu her på en kort video at begynde at tale om, hvordan vi laver værdiafklaring af disse modsætninger.

Men som udgangspunkt er det rigtig vigtigt at vide, at vi har disse forskellige personaer, som kan være formet af alle mulige forskellige ting i livet, og som har forskellig holdning til, hvad der er vigtigt og ikke er vigtigt.

Og min erfaring er, at hvis vi prøver at sige til den herovre, der gerne vil holde igen, du skal bare holde mund og blande dig udenom, for dig vil jeg ikke lytte til. Så dukker den op igen og igen og igen. Måske i forskellig forklædning. Men den vil dukke op som en form for modstand, og den vil skabe tvivl og usikkerhed.

Så vi er nødt til at anerkende behovet. Vi er nødt til at anerkende, at hvis der er en del af os, der har brug for for trygheden, for sikkerheden i, at vi kan betale vores regninger, eller at vi kan bevare de relationer, vi har, eller hvad pokker det nu er. Så må vi finde argumenter for os selv. Det lyder måske en lille smule sådan en personlighedsspaltet, det her.

Men i det nye projekt, vi har gang i, så skal vi finde argumenter for, hvorfor bevarer vi i virkeligheden sikkerheden, stabiliteten, og hvis ikke vi bevarer den. Hvilken form for tryghed bevarer vi så, eller skaber vi? Det kan godt være, at vi giver afkald på noget fasthed herovre.

Lad os nu sige, at det er en arbejdsting, hvor vi siger, jeg vil ikke have et fast job mere. Jeg vil være selvstændig herovre. Jamen, så kan det godt være, vi mister den faste månedlige indkomst, men til gengæld så ved vi, at det er rigtigt. Men nu skal du bare høre, der er en persona, som gerne vil have tryghed og sikkerhed og stabilitet. Jeg har denne uddannelse. Jeg kan altid gå ud og blive vikar. Nåå ja, det er selvfølgelig rigtigt. Jeg har prøvet at gøre nogle af de her ting før. Jeg ved, jeg kan gå ud og lave penge på den og den og den måde. Nå ja, siger den, det er også rigtigt og i øvrigt så har jeg en opsparing, hvor jeg er villig til at bruge så og så mange penge indtil det her punkt.

Og så på et eller andet tidspunkt, så har vi fået bygget så meget tryghed og sikkerhed op omkring denne her nye situation, vi gerne vil skabe. At modstanden den mindskes. Nu taler jeg det hele tiden ind i økonomi i lige det her eksempel. Men det kunne lige så meget være et spørgsmål om, at vi har relationer, som vi er bange for, at vi mister. Det kan være, at vi er bange for, at at der er muligheder i livet, vi går glip af. Det kan være alle mulige forskellige ting, men ofte er det en trygheds ting, som holder os tilbage i forhold til at skabe det nye.

Og der er økonomi i vores kultur for mange mennesker en vigtig del af det. Så ikke fordi det kun skal handle om det, men vær opmærksom på disse to, der står og snakker med hinanden. Hvad siger den ene? Hvad siger den anden? Den, der har modstand? Prøv at finde andre måder at tilfredsstille den persona på. For så smelter modstanden på en helt anden måde indeni.

Hvorfor vil du det

En fjerde ting, vi kan gøre, du kan gøre. Det er, at du kan forbinde dig til, Hvorfor vil du gerne det her? Det er sådan i virkeligheden måske det allervigtigste element. Det er, hvorfor er det vigtigt?

Fordi hvis det er sådan, at vi sidder og siger “jaa, jeg kunne godt tænke mig at starte den her virksomhed, eller jeg kunne godt tænke mig at lave det her projekt. Jeg kunne godt tænke mig at gøre et eller andet. Hvorfor vil du gerne det? Jamen, jeg vil jo gerne, fordi det vil kunne skabe det her liv for mig. Det vil kunne skabe det her liv i mit parforhold. Det vil kunne gøre, at jeg vil kunne gøre det her for mine børn. Det vil kunne gøre, at jeg kan måske gøre den her ting for at skabe min egen lille forandring i verden.

Hele den entusiasme, der ligger i hvorfor vil du gerne det, du vil? Det er det, der bærer det? Og hvis vi for lang tid har fokuseret på “Nå men nu skal vi også gøre alle de ting her. Nu skal vi gøre alt det her”. Det er blevet en pligt, eller det er blevet alt muligt. Hvis vi har mistet forbindelsen til vores hvorfor, til vores årsag, til vores grund til, at vi gerne vil skabe denne her bevægelse, så daler passionen og gejsten og entusiasmen også.

Så falder energien på projektet, og den side af os, der ikke har lyst til at forandre, den begynder at fylde mere. Så virkelig, virkelig vigtigt – dagligt er det vigtigt, at du skaber kontakt til den der årsagen, hvorfor er det jeg vil det her? Ååårrh ja, det er jo alt det her. Det er alt det her, det kan bringe til mig og til alle mulige andre.

Og hvis du ikke har gjort det nu, hvis du ikke har afklaret, hvorfor det her projekt er så vigtigt for dig, så gør det. Sæt dig ned og skriv det. Ikke på din computer, ikke på din telefon med en blyant eller en kuglepen. En lille bog. Og hvis du har hørt mig før, tale om det.

Der sker noget i vores nervesystem, når vi skriver med vores hånd. Det forankrer tingene dybere i os, så køb en lille bog, hvis du ikke har en allerede, skriv ned. Det her projekt X, det er helt vildt vigtigt for mig, fordi det vil gøre sådan her for mig. Det vil gøre sådan her for de mennesker, det vil bringe det her. Jeg vil komme til at føle det her. Skriv, skriv, skriv, skriv, fyld på med hvorfor er dette vigtigt?

Det er så overset i alt muligt. Målsætningsprincipper og så videre, så videre. Der er der rigtig mange, der overser det her. Men det er hvorfor. Det er grunden. Det er årsagen, som er hele ilden. Det er det, som fodrer hele processen i virkeligheden. Så gør det.

Mod – til at handle

Den sidste og femte ting. Det er noget så elementært som mod. Hør her engang. Rigtig ofte, så står vi i en situation, hvor vi gerne vil skabe en forandring. Men vi mangler måske lidt troen på, at jaamen kan jeg nu også leve op til det? Kan jeg føre det igennem. Er der nogen, der kommer til at synes, at jeg er forkert, når jeg gør det her?

Ja, det er der helt sikkert. Der er ganske givet nogen, der vil skrive på Facebook, at du du en idiot. Så er den ligesom afklaret.

Men hele det her med i virkeligheden at have modet til at sige “Jeg ved, det her er rigtigt. Jeg kan mærke det rigtigt indeni. Jeg kan mærke det i mit hjerte, i hele min sjæl. Hele min væsen vil det her. Så nu finder jeg det mod. Jeg finder den gejst og så gør jeg det, selvom jeg er bange, selvom jeg er i tvivl. Selvom jeg ikke ved, hvor det ender henne”.

Hør engang. Vi kender jo alle sammen til det der med, at vi ser mennesker, som gør et eller andet. Det behøver ikke være heltemod, hvor livet er som indsats. Men mennesker, som træder ud af det vante. Mennesker, som bryder med nogle af de grænser, bryder lænkerne og folder ud. Det, de gerne vil.

Det mod, det inspirerer os jo. Vi ser det jo næsten alle sammen tænker “Wow, hvor er det fedt at se på”. Det er jo en kæmpestor menneskelig kapacitet, og det er ikke, fordi jeg siger, du skal have modet til at gå i krig eller besejre hele verden. Men modet og drivet indeni til at begynde at skabe nogle af de ting og gøre nogle af de ting til virkelighed i dit liv, som du ønsker dig.

Det er ikke sikkert, det handler om mod, men tit gør det det. Det er i hvert fald en del af det. Det her med, at vi tør, at vi vælger, at vi er inspirerede, og at vi igennem vores handlinger og den måde, vi træder ud i livet på, inspirerer andre mennesker.

Det er der modet kommer ind. Mod til at forandre det, der er. Træde ind i noget, der er usikkert. Men modet til at se det i øjnene og troen på, at vi kan forme det til noget, som bliver fantastisk.

Se og læs endnu mere

Flere indlæg på bloggen

Inspirerende og strategisk indhold, som hjælper dit liv derhen, hvor du gerne vil have det

Få videoen med 8 afprøvede tips til, hvad du gør ved tankemylder

Udfyld felterne og få videoen med det samme:

Det næste skridt i DIT liv

Pris: 3.300 Kr.

– inkl. kursusmaterialer

Vær opmærksom på, at der er begrænsede pladser på dette kursus – så hvis du ved, at det er noget for dig, så tilmeld dig med det samme, så du sikrer din plads

TILMELDING:

Indtast navn og email nedenfor og send. Overfør herefter 3.300 kr via MobilePay til 91221 (Intuitiv krop)