Mod til at gøre det, der betyder noget for dig

21. juni 2022

I am Jakob

I am here to help you in creating that intentional life, where you will be living in accordance with your values and deepest desires

Share this episode:

Podcast - lyt eller download

Opsummering

Hvad er mod

Når vi vil skabe en forandring – så kræver det mod. Mod er jo kapaciteten til at gøre og udtrykke når der er ”fare” på færde. Det kan være korporlig fare, men det kan også være følelsen af fare – ved at blive latterliggjort, dømt, opleve følelsesmæssig smerte eller ubehag eller risikoen for fysisk smerte. Under alle omstændigheder er mod evnen til at gøre det rigtige på trods af risikoen.

Hvorfor er mod vigtigt

Og modet er en hjørnesten i vores evne til at skabe forandring eller bevægelse i vores liv. Det gælder hvad enten vi søger at skabe indre forandringer eller en ydre bevægelse. Uanset hvad vi ønsker at ændre, så kommer det på et tidspunkt til at kræve mod, at træde ud af de gængse rammer.

Tal med mennesker, der støtter dig

En stor støtte kan være, at tale med mennesker og at have mennesker i dit netværk, som støtter dig i din bevægelse. Hermed menes ikke rygklappere, som aldrig stiller kritiske spørgsmål, men mennesker, som bakker op, som er positive overfor din retning og ønske om forandring. Mennesker, som virkelig tror på dig og støtter op om, at du kan rykke de ting, du gerne vil.

Modsætningen er alle dem, som siger, at vi skal passe på, stiller spørgsmål om det nu er klogt, kritiserer vores ønsker om at forandre – alt sammen et spejl af deres egne indre begrænsninger. Begrænsninger, som så nemt bliver samlet op, når vi står det sårbare sted imellem det nuværende og det nye.

Bryd bevægelsen ned i mindre stykker

Vi skal bestemt fokusere på målet – men mest som en inspiration og en ledestjerne. Hvis vi har et mål, som ligger langt uden for vores normale komfortzone, kan det være svært at identificere os helt med. Og dermed kan det blive svært at få taget de første skridt. Vi skal lade os inspirere af det store mål – men have fokus på det næste lille skridt – fordi der skal vi kun skubbe grænsen en lille smule – og det kan vi godt.

Udfordr dine grænser i sikre omgivelser

Hvis du vil udfordre dine grænser i et område, som er og traditionelt har været vanskeligt for dig, kan du møde en massiv indre modstand. Nogle gange kan det være nemmere at rykke grænserne i et område af livet, hvor du har større selvtillid og måske en anden historik. Og så lade de succeser smitte af på det sværere område.

Undersøg motivationen

Kender du følelsen af, at ”JA! Nu gør jeg det – nu har jeg energien”? For så måske at opleve, at dne tilstand hurtigt dæmper sig igen? Undersøg, hvad der fik den overbevisning og energi om at det kan lade sig gøre til at opstå. Fordi så kan du lære at genskabe den bevidst. Var det din kropsholdning, var det dine tanker, var det følelserne, var det forbindelsen til hvor vigtigt målet er for dig, Var det et andet menneskes ord? Undersøg det til bunds, så du kan tage kontrollen over at skabe drivet i dig selv

Mod er ultimativt også en beslutning

Endelig kan vi anskue det, at være modig som en beslutning. Ikke altid – men ofte kan vi rent faktisk vælge at være modige. Vi kan vælge, at trods al modstanden i os selv – at gøre det alligevel. Det er ikke nødvendigvis det første skridt og det kan kræve tilvænning. Men det er en god måde at se det på – at vi alle har modet i os og at vi et godt stykke hen ad vejen kan beslutte os for at bruge det.

Citat 3
Citat 1
Citat 2

Læs hele teksten fra videoen her:

Den fulde udskrift at videoen er her nedenfor. Vær opmærksom på, at en del af det er talesprog og måske ikke helt korrekt, rent sprogligt. Alle Jakobs videoer er filmet i et take, de er uredigerede og uden manuskript eller teleprompter. Det vil sige, at du læser teksten til en film, som er optaget live og uden editering – med de sproglige unøjagtigheder, det kan medføre

Hvad er mod

Mod er jo sådan en helt klassisk ridderlig ting med mennesker, der har modet til at gøre det, som er farligt og udfordrende osv. Men i virkeligheden, så er det også en helt almindelig menneskelig kapacitet, som vi skal bruge ofte, når det er sådan, at vi vil imødegå noget, hvor vi kan risikere et eller andet.

Det kan være, at vi risikerer at blive til grin. Det kan være, at vi risikerer, at et eller andet gør ondt. Det kan være, at der ligefrem er noget, som føles farligt. Og for at bevæge os derhen, hvor vi gør de ting, hvor vores instinkter jo ofte vil prøve at beskytte os og sig: Ahh det synes jeg, at du skal lade være med, det der. Så kræver det mod – modet til at gøre det, som vi dybest set et eller andet sted syntes kan føles farligt eller udfordrende på den måde.

Hvorfor er mod vigtigt

Og modet er sindssygt vigtigt. Og det er det, fordi hvis vi vil gøre noget som helst, som ligger uden for den ramme, hvor vi normalt færdes, vores komfortzone, er der nogle, der kalder den. Hvis der er et eller andet, vi har lyst til, hvis du har lyst til at prøve at springe faldskærm. Hvis du har lyst til at skabe en bevægelse i dit liv, hvor du lige pludselig ikke har din faste indkomst, men hvor du er selvstændig eller mod til at sige Jeg elsker dig til et andet menneske eller modet til at sige til et andet menneske, at det her går ikke mere.

Modet til at skabe en hvilken som helst bevægelse. Og der kan være mange ting, der gør, at en bevægelse ikke nødvendigvis bliver til noget, selvom vi gerne vil det. Men modet er en rigtig, rigtig vigtig del af det. Så for mig at se er modet en af hjørnestenene i det her med, at hvis vi vil bevæge vores liv, hvis vi vil bevæge os selv. Hvis vi vil gøre en forskel, hvis vi vil skabe en forandring, så kræver det mod.

Min historie om mod

Og sådan helt kort min egen ting omkring det her. Jeg troede for mange år siden, jeg begyndte at lytte til coaches og guruer og alle mulige kloge. Jeg skulle til at sige podcast, men det tror jeg ikke fandtes dengang. Men så videoer og købte cd’er og alle de her ting. Og. Jeg fik den oplevelse af eller opfattelse af, at i virkeligheden så skulle alting være afklaret indeni, så der ikke var nogen modstand.

Sådan at det ikke krævede mod, men sådan at alting – sådan at der  var dette usynlige drive som inde fra, som fik alting til at ske og skabte alle forandringerne nærmest helt af sig selv. Men sådan er det ikke. Sådan kan det nogle gange være. Men for mig var det i hvert fald ikke. Så det her med, at der er et ønske, og der er en vision, og der er noget indeni, der gerne vil noget mere eller noget andet.

Og så modet til at sige Ja, der er modstand. Ja, det føles farligt. Nej, alle brikkerne er ikke nødvendigvis faldet på plads, sådan det her, det føles fuldstændig, uden at jeg skal gøre nogen indsats for det. For sådan tror jeg faktisk, at det virker for meget, meget få mennesker. Og hvis det gør, så er det sandsynligvis eller med en eller anden grad af sandsynlighed, fordi vi holder os inden for den komfortzone, vi har, hvor vi faktisk ikke udfordrer vores grænser. Og når vi gør det, så kræver det mod.

Det fandt jeg heldigvis ud af på et eller andet tidspunkt. Det der med at sidde og vente på, at det hele falder på plads indeni. Jeg var kommet til at vente lang tid. Så for mig at se er modet, som jeg har sagt før, en hel kerne. Det er virkelig, virkelig vigtigt i forhold til at begynde at skabe noget af den bevægelse og noget af den forandring, som langt de fleste af os i virkeligheden i større eller mindre grad eller i forskellige områder af livet, men ønsker os.

Mangler du nogle gange det sidste mod

Og noget, som som vi kan gøre, hvis det er sådan, at du står og oplever, at jeg ville gerne det her. Jeg kunne godt tænke at skabe denne her bevægelse. Jeg kunne godt tænke mig at udfordre det her. Jeg kunne godt tænke mig at gøre det her, men det ikke rigtig bliver til noget. Så prøv at kigge på, om modet er et element i det eller måske manglende mod, hvis jeg kan være så flabet og tale sådan om dig.

Tal med mennesker, som støtter dig

Og noget af det, som vi kan gøre i virkeligheden, er, at vi kan overveje rigtig meget, hvilke mennesker som vi drøfter det her med. Jeg har selv nogle rigtig, rigtig vidunderlige, fantastiske mennesker i mit liv, som hvis jeg står med et eller andet, hvor jeg sådan kan mærke åha, så hjælper det rigtig meget at ringe og sige – hej ved du hvad, jeg står med det her. Jeg kan mærke, at der er denne her modstand og så vide, at det her er støttende mennesker, som skubber på håndfast, men også på en blid og en kærlig måde, sådan at det bliver med respekt.

Jeg har en rigtig god ven, som hun sagde ”på med modighedskappen”. På med denne her kappe. Sådan at – kender du det der fra gamle film med de store konger, som havde de her bordeauxfarvede nogle med pelskant eller med guldkant. Have følelsen at gå rundt med sådan en. Og så bliver man sådan lidt mere gutsy se og kan begynde at gøre ting, som ellers kunne være svært. Så det her med at have mennesker omkring os, som rent faktisk støtter os.

Der er så mange mennesker ude i verden i dag, som vil sige nej, men prøv at høre – det er nok heller ikke nogen god idé eller jamen vi skal jo heller ikke – vi risikerer. Du risikerer jo, at der er nogen, der synes, at det, du gør, er forkert. Eller hvad nu hvis økonomien eller hvad nu hvis din? Alle mulige begrænsende ting, hvis du overhovedet på nogen som helst måde har mulighed for det, så prøv at bruge de mennesker i dit netværk eller opdyrke et nyt netværk af mennesker, som støtter op om og som hjælper med at løfte det der mod og med at inspirere dig til at tage de skridt, som kan være svære.

Bryd bevægelsen ned i små stykker

Den næste, som kan være en rigtig god ide. Det er det her med at. Ofte, så får vi vores sigte indstillet på noget, som vi måske gerne vil, men som måske ligger lidt langt væk, eller som hvor resultatet ligger langt uden for vores grænse eller zone. Der er mange skridt, vi skal tage på vej derhenad, og det kan blive rigtig svært at få sat den bevægelse i gang. Så bryd den ned i mindre stykker, så at det næste skridt, du skal tage, ligger lige en lille bitte smule uden for grænsen.

Det næste skridt ligger lige yderligere en lille smule uden for grænsen, men sådan at vi gradvist skubber og udvider i stedet for den der tanke om, at vi skal bryde igennem alle vores indre grænser. Det virker ikke for ret mange af os i ret mange henseender. Når Jeg har arbejdet med for eksempel elitesoldater, jægersoldater, frømænd osv. Hvor de siger jamen, det.

Der var en, han sagde, at det jeg kan, det er, at jeg kan være i ubehaget i længere tid, end de fleste andre mennesker kan. Så jeg er jo ikke noget overmenneske, men det er blevet trænet. Det er blevet trænet ved, at jeg skulle svømme lidt længere, end jeg egentlig følte, jeg kunne. Det er blevet trænet ved, at jeg har skullet holde mig vågen længere, end jeg kunne. Det er blevet trænet på alle mulige måder, hvor de grænser er blevet skubbet. De er også blevet skubbet på måder, der var mere ubehagelige end at være vågen lidt for længe eller svømme lidt længere, end man havde lyst til.

Men jeg tænker, at du fanger billedet af, at gradvist er de blevet rykket. Det jo ikke, sådan, at man tager en og siger: Nu er du elitesoldat, og så sætter vi ham herovre i en eller anden fuldstændig ekstrem situation. Sådan virker det ikke, vel? Så selv de professionelle. De kender denne her metode om, at gradvis så skubber vi til grænserne, og på den måde kan vi udvide den ramme, hvor vi kan operere komfortabelt inden for. Så vær opmærksom på at tage små skridt.

Udfordr grænserne i de sikre områder

Og hvis der er et område af dit liv for eksempel, som er meget udfordrende for dig, det kan være lad os sige, at det er rigtig svært for dig – det der med at nærme dig et menneske, som du gerne ville være kæreste med for eksempel. Så kan du selvfølgelig begynde at arbejde med det, men du kan også begynde at udfordre dig selv i nogle andre sider. Hvis du for eksempel er rigtig god til at dyrke motion, så sæt dig nogle mål og nogle ideer som er uden for, hvad du kan.

Hvis du er vant til at springe på hovedet fra 3 meter vippen, så gå op på 10 meter tårnet og åårhh, det ryster lidt? Ja, men det skubber til din bevidsthed, om du kan, og det smitter af på vores andre områder af livet. Så nogle gange. Så i stedet for at stikke hovedet direkte ind i løvens hule, havde jeg nær sagt, jamen så begynd at udfordre os og bygge vores selvtillid op i nogle andre områder af vores liv.

Bevidste om, at det fordi jeg gerne vil skabe denne her bevægelse. Men jeg gør det lige herovre eller herovre, fordi der har lidt mere tro. Der har jeg lidt mere styrke, kan man sige. Der har lidt mere mod i forvejen og selvtillid omkring, at det kan jeg godt. Så det er i hvert fald en fin ting at tage de små skridt eventuelt gøre det i andre områder, som føles lidt mere sikre.

Undersøg din dybere motivation

Så er der noget i, jeg kalder det for find din motivation. Og det, der ligger i det. Det er ikke kun motivation, men det er også det her med. Kender du, at du for eksempel har lyst til at ringe til et menneske og tale om et eller andet? Eller du har lyst til at gå ind til din chef eller alle mulige forskellige ting, som du kunne tænke dig at gøre. Og så indimellem glimtvis “Hej nu kan jeg godt”.

Så er det som om, at så er styrken der. Så er modet der. Så er den her følelse af at være grounded og stå fast og sikkert. Så kan det være, at den forsvinder igen, inden du får det gjort. Det tror jeg, mange af os kender. Men prøv virkelig at undersøge. Hvad er det, der sker i det øjeblik, hvor du føler, at det her, det kan jeg godt? Det her, det har jeg lyst til. Nu har jeg modet. Nu har jeg poweren.

Er det et spørgsmål om kropsholdning? Du kan se, når jeg taler om det, så puster jeg mig også en lille smule op, fordi det ligger tit i det der med at være kraftfuld, at vi ikke står her og er super, super kraftfulde, men at vi løfter fysiologien. Men det kan også ligge i tankerne. Det kan ligge i, at lige pludselig kommer du til at tænke på, fokusere mere på målet, fokusere mere på hvad er det i virkeligheden, det her vil gøre for mig eller for min nærmeste eller for verden, eller hvem det nu er, du gerne vil gøre det for?

Og når det bliver vigtigere end følelsen af, at det kan være farligt, så har vi lige pludselig modet til det. Så undersøg. Hvad er det, din motivation er? De der glimt, hvor du sådan tænker det her, det kan jeg godt. Det her, det har jeg lyst til. Det her, det tør jeg godt lige nu.

Hvad er det, der skaber den tilstand indeni? For det er ikke tilfældigt. Det er et spørgsmål om følelser. Det er et spørgsmål om tanker. Det er et spørgsmål om kropslig holdning, altså fysiologi, spænding og så videre. Om hvor. Hvordan holder du kroppen. Så undersøg, hvad er det for en tilstand? Prøv at søge hen i den igen, fordi fra den tilstand, der kan du godt?

Mod er også en beslutning

En sidste ting, som jeg vil sige er, at det her med mod et eller andet sted, så er det også en beslutning. Det er jo en beslutning om at sige det her. Det føles farligt. Nu gør jeg det alligevel. Det er en beslutning om, at ja, jeg ved godt alle de her instinkter, min hjerne, hele mit sind, der prøver at beskytte mig, fordi det her det føles farligt. Det er ud over min grænse. Jeg risikerer et eller andet. Der er noget på spil.

Men hvis det ikke er korporlig farligt, så behøver din hjerne dybest set ikke beskytte dig imod det, vel? Men det er jo det, vores hjerne, den gør. Den beskytter os. Og når vi begynder at bryde ud over det, vi er vant til, så er der næsten altid en modstand, og det vil føles som en eller anden art af frygt.

Frygt kommer i mange afskygninger, men det er i hvert fald noget, der holder igen, som kræver en eller anden form for mod, at bevæge os ud over. Så der ligger også noget i det, med simpelthen bare, at bestemme: Ja, det her. Det er der noget i mig, som årh, det niver lidt indeni. Men nu gør jeg det alligevel, og så kan du gøre de der andre ting.

Du kan arbejde med din motivation. Du kan få mennesker til at hjælpe, og du kan udvide din komfortzone. Du kan gøre alle de her ting, men når alt kommer til alt, så er der også et element af, at så er det faktisk en beslutning om at sige Nu går jeg denne vej. Nu gør jeg det her. Nu udfører jeg, nu handler jeg. Nu siger jeg, nu udtrykker jeg, hvad det end er. Ja, jeg ved der modstand indeni. Og ja, måske der er nogle, der kommer til at kigge lidt mærkeligt på mig eller sige Hvad er du for en mærkelig fisk, eller hvad er det, du gør med dit liv? Og det er jo, hvad det er. Et eller andet sted. Så beslutningen er en rigtig vigtig parameter i det her også.

Så alt det her om mod. For mig handler modet ikke bare om at være modig. For mig handler modet om, at vi kan gøre de ting, som er rigtige for os. Gøre de ting, som vi ved, er rigtige, gøre de ting, som vi føler er rigtige.

Begynde at bevæge os selv og vores liv i en retning, som vi godt kan lide, sådan at du kan gå ud og begynde at leve det liv, du gerne vil, som det menneske, du gerne vil være i det.

Listen to the episode from your favorite podcast provider:

Latest posts

Inspiring and strategic content that will aid you in moving towards the life, that you love and desire