Hvordan du bevarer din indre centrering – når der er uro omkring dig

7. juni 2022

I am Jakob

I am here to help you in creating that intentional life, where you will be living in accordance with your values and deepest desires

Share this episode:

Opsummering

I en tid, hvor mange mennesker oplever usikkerhed og nervøsitet omkring deres situation og samfundet generelt – da er det vigtigere end nogensinde, at vi søger at bevare vores egen indre centrering

Det er så nemt at blive revet med af nervøsiteten og måske ligefrem angsten, men vi må søge at sætte vores egen indre dagsorden for det vi tror på og det, vi føler

Medier

Mange af vores medier og især sociale medier er forholdsvist unuancerede og er afhængige af klik på deres online platforme. Det betyder, at der er et uforholdsvist stort fokus på negative historier om alskens dårligdom og ulykker. Ganske enkelt fordi den type af artikler genererer flere kliks og dermed flere annoncekroner. Og hvis vi fodrer vores sind med den slags historier, påvirker det os og er med til at forme vores oplevelse af virkeligheden. Så vær virkelig varsom med dit forbrug af den type ”nyheder”

Dit fokus

Vi sorterer mange indtryk fra og dem, som bliver hængende, er dem, som vi – i vores bevidsthed og især underbevidsthed – tillægger størst betydning. Hvis vi har vænnet os til at fokusere på ting, som er uden for vores rækkevidde og som vi ikke kan påvirke, vil det uundgåeligt skabe en oplevelse af, at vi ikke er i kontrol med vores eget liv og kun har lille mulighed for at påvirke det. Så vær opmærksom på dit fokus og træn dig selv til at bruge mest energi på de områder, som du rent faktisk har mulighed for at påvirke

Kontakt til kroppen

Når vi mister kontakten til vores krop – eller når den mindskes – er tendensen, at vi kommer til at leve mere i vores hoved. Og når vi gør det, resultererer det i, at vi er meget mere tilbøjelige til at spekulere, overtænke og bekymre os. Så sørg virkelig for at komme ned i kroppen. Lav motion, som føles godt. Mediter. Visualiser ned i kroppen. Træk vejret dybt ned i kroppen

Følelse vs virkelighed

Nogle gange kan vi opleve, at vi mærker følelser, som simpelthen ikke passer til vores virkelighed. Mange mennesker oplever nervøsitet og måske ligefrem angst – selvom deres situation ikke er det mindste usikker. Det bliver meget mere den kollektive følelse, som sniger sig ind på os. Det kræver en bevidsthed, hvor vi stiller spørgsmål ved følelserne – om de rent faktisk afspejler vores egene virkelighed og som sådan er relevante eller om vi skal søge at slippe dem og lade dem passere som værende irrelevante.

Hvad vil DU stå for

Endelig kan du stille dig selv spørgsmålet om, hvem du vil være? Hvad vil du stå for? Vil du rives med af den kollektive angst og nervøsitet og uro eller vil du stå stærkt i dig selv? Vil du være en rollemodel for dine børn, dine medarbejdere, alle de mennesker, du er i berøring med? Som det menneske, der står fast og hviler i sig selv – selv når stormen raser

Citat 2
Citat 4
Citat 5
Citat 3

Læs hele teksten fra videoen her:

Den fulde udskrift at videoen er her nedenfor. Vær opmærksom på, at en del af det er talesprog og måske ikke helt korrekt, rent sprogligt. Alle Jakobs videoer er filmet i et take, de er uredigerede og uden manuskript eller teleprompter. Det vil sige, at du læser teksten til en film, som er optaget live og uden editering – med de sproglige unøjagtigheder, det kan medføre

Lige for tiden lever vi i en tid, hvor jeg oplever, at rigtig mange mennesker bliver meget påvirket af den medie påvirkning, alle de omstændigheder, der er omkring. Der er krig i nærheden. Der er stigende fødevarepriser. Der er udsigt til recession. Der er stigende renter, og der kommer sandsynligvis arbejdsløshed og alverdens ting og sager.

Og jeg oplever, at når jeg sådan taler med mennesker og arbejder med mennesker. Der er mange, som har sådan lidt en lidt angstfyldt er måske lidt stort ord, men sådan lidt frygtsom eller en lidt tvivlende tilgang til alle mulige ting i livet. Man kan sige, at det her, det kommer jo oven på en periode med to års coronavirus, hvor der også har været meget massiv fokus på på usikkerhed.

Rigtig mange mennesker har følt helt sindssyg meget usikkerhed, også selv om der måske ikke har været den store sådan usikkerhed i deres liv lige nødvendigvis. Men det er jo et mediebillede, der er blevet skabt, og jeg siger ikke, at det er medierne, der har skabt coronavirus eller noget. Jeg har ikke nogen sølvpapirshat på. Det er slet ikke dér, vi skal hen.

Men jeg siger, at når der er så massivt et fokus på ting, som er usikre, så er der rigtig mange mennesker, der oplever, at deres fornemmelse af livet bliver sådan lidt nervøs. Måske ligefrem angstfuld – i den retning. Og det er et eller andet sted rigtig, rigtig synd fordi for de fleste mennesker i hvert fald i vores del af verden.

Der er der jo ikke den store usikkerhed. Men det er den følelse, rigtig mange mennesker kommer til at gå med. Så jeg vil tale om, hvordan kan vi bevare vores egen centrering, også når vores omgivelser går amok i forskellige i forskelligt omfang? Og jeg har, jeg har fem forskellige ting med, som jeg vil tale om.

Mediers indflydelse på os

Den første af dem er brugen af vores medier. Og det er jo bare sådan i dag, at rigtig mange medier, de er ikke drevet af abonnementsordninger. De er drevet af reklamer og af klik. Og det betyder, at de er drevet af det som, som de kan få folk til at trykke på. For så viser de flere annoncer. Og så kommer der penge i kassen, og vi er langt hen ad vejen sådan viklet oppe i hovedet, at det, som virker lidt farligt.

Det, som virker usikkert og risikabelt. Jamen, det er det, der bliver trykket på. Og det er sgu ikke noget, jeg har opfundet eller noget som helst. Men det er bare sådan, det er. Og derfor kan vi jo se, at de nyheder, som fortæller om gode nyheder. Måske hvis det er sportsnyheder, så virker det. Men, men det, der fortæller om gode nyheder, de får simpelthen ikke nær så meget opmærksomhed som dem, der fortæller om død og ødelæggelse og ulykke og forfærdeligheder og ting, der går dårligt, så det er rigtig meget dem, der bliver projekteret ud i vores onlinemedier.

Og uanset hvordan vi vender og drejer det, så har det en indvirkning på os, at når vi gang på gang på gang støder på, at nu kommer recessionen, nu kommer rentestigningen. Nu bliver det farligt for boligejerne. Nu hvad ved jeg? Det sniger sig ind i vores sind. Og nu står jeg her og gentager – men det skal jeg nok stoppe med. Men det sniger sig ind i vores sind, og det påvirker vores virkelighedsopfattelse. Det påvirker den måde, vi tror på, eller den måde, vi oplever den verden, vi lever i.

Så allerførst, så vil jeg sige – vær virkelig varsom med det. Du kender det sikkert fra sociale medier, at hvis du har fået trykket på et eller andet på Facebook eller YouTube, eller hvad ved jeg. Så myldrer det frem med fortællinger om, at lige præcis dette perspektiv er der mange andre, der deler. Og lige pludselig har vi en strøm af informationer, som i virkeligheden understøtter ting, som ikke nødvendigvis hæver vores livskvalitet.

Så vær virkelig varsom med brugen af medier. Pas på, hvordan det påvirker dit sind. Det kan godt være, at vi mange af os siger ahh men det gør det ikke, men det kan man måle, at det gør det. Så hvis det er sådan, at du oplever, at det er svært at bevare denne centrering i dig selv, så er det i hvert fald. Så er det i hvert fald et sted, du virkelig kan gå hen og gøre noget ret enkelt i virkeligheden.

Dit mentale fokus påvirker opfattelsen af livet

Nummer to ting er vores fokus. Det er jo sådan, at du kender det måske når du kører bil, at der kan sidde nogen ved siden af, som siger ej så du der ovre. Nej, det så jeg ikke, fordi du måske var mere optaget af at holde øje med dem, der kørte foran, ved siden af og i bakspejlet. Og der var måske nogle skilte, eller der var en navigation. Der var alle mulige forskellige andre ting. Der sker så mange ting hele tiden i de omgivelser, vi er i, at vi opfanger ikke det hele.

Vores sansesystem filtrerer langt de fleste af de indtryk, som i virkeligheden kommer til os, hvor det er dem, vi oplever som værende mest væsentlige eller mest relevante for os, som vi giver opmærksomhed, og som vi fokuserer på. Som er dem, der får vores ja, opmærksomhed, vores energi.

Og hvis vores fokus er på ting, hvis vi primært lægger mærke til ting, hvis vi primært bevidst og ubevidst giver opmærksomhed til ting, som er ude af vores kontrol. Ting, som vi ikke kan påvirke. Det vil sige det, der former vores følelser. Det er langt hen ad vejen de indtryk, vi suger til os, hvis de indtryk, vi suger til os af vanemæssige årsager bare er dem, som handler om ting, vi ikke selv kan påvirke. Jamen. Så vil vi langt hen ad vejen komme til at opleve, at det er det, der bliver vores virkelighedsopfattelse.

Fordi det vi giver energi. Det vi giver opmærksomhed. Det, der får vores fokus, det er det, der trænger ind og er med til at danne grundlag for vores følelser. Hvis alt det, som får vores fokus, det er usikkerhedsskabende, så vil det skabe en følelse af, at jeg føler mig lidt nervøs. Og det var også derfor, hvor jeg i virkeligheden startede med at tale om hele denne her corona periode. Der var masser af usikkerhed. Der var masser af mennesker, som ikke vidste, om deres livsværk var købt eller solgt, eller økonomien eller alle mulige ting, jeg prøver ikke at sige, at det ikke eksisterer.

Men der er rigtig mange ting, som kan give, som vi kan bruge rigtig meget opmærksomhed på, og som vi overhovedet ikke kan gøre noget ved. Og det skal vi bare prøve at undgå. At det er det, der skaber fundamentet for, hvordan vi føler os tilpas i vores hverdag.

Så det her med at søge at fokusere og søge at give opmærksomhed til de ting, vi rent faktisk kan påvirke. De ting, vi rent faktisk kan ja kontrollere, er måske et irriterende ord, men i hvert fald påvirke, har indflydelse på. Det er virkelig, virkelig vigtigt for vores samlede oplevelse af vores liv. Så prøv virkelig at være opmærksom på det. Og det er ikke nødvendigvis noget, vi sådan lige kan styre bare fra den ene dag til den anden og hep, så har vi det på plads. Men vi kan øve os.

Jeg øver mig hver dag. Jeg gør det hver dag helt bevidst. Jeg fokuserer på de ting, jeg gerne vil opnå i mit liv. Jeg fokuserer på de ting, som jeg gerne vil give til andre mennesker. Jeg fokuserer på alt det, som får mig til at føle mig godt tilpas. Det visualiserer jeg. Det mediterer jeg over. Det tænker jeg på. Det skriver jeg om. Det investerer jeg i sådan, at det er det, der fylder i mit sind, fordi det er det liv, jeg gerne vil have.

Jeg ved godt, de andre ting er der, men det bliver mere bare sådan en intellektuel ting, at jeg ved godt, at det er der, men det er ikke det der, det er ikke det, der former mine følelser. Det er ikke det, der former min oplevelse af livet. Jeg skal ikke sige, hvad du skal gøre. Jeg kan bare sige, at det er den måde, at jeg har valgt at ville have det på inde i mig selv.

Bring opmærksomheden ned i kroppen

En ting mere, du kan gøre, det er. Vær opmærksom på at kontakte kroppen, bringe energien, bringe opmærksomheden ned i kroppen. Det, der sker, er, hvis vi spænder i vores krop, hvis vi holder i vores åndedræt. Hvis vi bliver sådan lidt holdte, anspændte, så kan energien, kan man kalde det. Men opmærksomheden, kontakten til vores dybere følelser til de dybere lag i vores organisme.

Den bliver svækket, den kontakt, og når den bliver svækket nedadtil. Så stiger opmærksomheden inden i os opad, og når der kommer for meget opmærksomhed heroppe, så er det, vi begynder at tænke. Så er det, at vi begynder at spekulere. Så er det, vi begynder at overtænke. Så er det, vi begynder meget nemmere at have denne her bekymringsfornemmelse, hvor der er alle de her ting, der fylder. Det er svært og jeg bliver bekymret.

Så det kan ikke løse alle problemer i verden at trække vejret. Men det kan faktisk påvirke, i hvor høj grad tankemylder og hjernestøjen og altså hele den tankestøj, som kan dukke op. Det kan påvirkes, og den kan vi mindske ved at søge ned i kroppen. Det gør vi ved at motionere på en måde, sådan at det er behageligt at være i kroppen. Det skaber opmærksomhed nede i kroppen.

Vi gør det ved vores helt elementære enkelt, som jeg altid taler om, det dybe åndedræt. Det gør vi ved visualisering ned i kroppen, at vi simpelthen ser for os, at der strømmer opmærksomhed ned i kroppen, at vi mærker det nederste af vores krop. At vi sanser helt ned i dybden i kroppen. At vi mediterer. Alle de her ting. Det er alt sammen med til at gøre, at vi kommer lidt ud af hovedet, og vi kommer ned i kroppen, fordi når vi gør det, så daler nervøsiteten. Så daler frygtsomhed, så daler bekymringerne, så daler alle disse tanker, al denne spekulation. Sådan at vi bliver mere frie til i virkeligheden, at som hele det her handler om at bevare vores eget center.

Følelser vs. virkelighed

Og en ting, vi også skal være opmærksomme på, og det kan måske lyde en lille smule provokerende, så hæng lige på her, indtil jeg fået forklaret færdigt. Det, at vi forholder os til, om vores følelser i virkeligheden afspejler virkeligheden. Og jeg ved godt, at vi siger, at følelserne taler sandt. Ja, det gør de. Men følelser er også formet af det, vi tænker, og det, vi tror i vores ubevidste.

Så det vil sige, hvis det ringer på døren, og vi tror på, at alle, der ringer på døren efter et eller andet tidspunkt, så er det fordi de vil et eller andet dårligt. Smadder primitivt eksempel. Men så vil vores system gå i alarmberedskab, fordi klokken den er 22:30. Hvis det er det, vi tror på. Hvis vi tror på, at andre mennesker vil os det dårligt. Så hvis der er en, der følger os efter på gaden eller følger efter os på gaden, så vil det med det samme flamme op i indeni, at der kommer nok til at ske et eller andet, og måske vedkommende bare var super, superhjælpsom. Og jeg forstår godt, at man kan være bange for folk, der følger efter én på gaden i øvrigt, det er taget lidt ud af kontekst, eksemplet.

Så men hele det her med, hvad er vores overbevisning? Og det er jo med til at forme vores følelse. Så hvis vi vender tilbage til der, hvor jeg startede med medierne, med vores fokus. Hvis det er sådan, at vi har fået fyldt alt dette skidt ind i vores system, så vil vores følelse ofte være, at åh nej det er usikkert. Hvad kommer der til at ske? Også selvom vores personlige virkelighed er sådan, at økonomien er sikret. Der kommer ikke til at ske noget med boligen. Jobbet er på plads. Det kommer ikke til at rykke sig. Selvom alle de elementer er på plads.

Ja, selvfølgelig. Hvis russerne angriber. Så kan det være, at det bliver så, så kommer det til at have en indflydelse. Men det er ret usandsynligt, tror jeg, har jeg læst. Men alle de her forskellige andre ting. Rigtig mange mennesker i dag lever jo et liv, hvor stigende fødevarepriser, stigende energipriser. Stigende benzinpriser. Alle de her ting. Det har ikke nogen betydning for dem, men de går alligevel rundt med en angstfyldt fornemmelse.

Det er fordi følelsen er præget af alt muligt, som ikke er deres egen virkelighed. Så vær virkelig opmærksom på det og observer det. Der er noget, der hedder stoicisme, som er sådan en retning, hvor man kigger lidt på og siger ja, nu føler jeg det her, men rolig nu. Jeg venter lige et øjeblik med at springe ombord på den båd, der hedder denne følelse. Nu tænker jeg mig lige om, er dette i virkeligheden relevant. Er det korrekt, at det er en rimelig afspejling, og det er ikke, fordi jeg synes, vi skal gå med sådan et tanke filter omkring vores følelser hele tiden, men mere for at forklare, at det kan være rigtig vigtigt, at vi forholder os til følelser versus virkelighed.

Er følelsen i virkeligheden et udtryk for dér, hvor jeg er i mit liv? Eller er den udtryk for alt muligt andet støj, der er kommet ind i mit system og har lukket noget ned eller har lukket noget i eller har begrænset eller har formet noget. Det er rigtig vigtigt at vi er opmærksomme på det, og så vil jeg lige sige i forlængelse.

Jeg ved, at der også helt bestemt er mange mennesker, som bliver påvirket. Det kan være deres levebrød er i fare. Det kan være, dit levebrød er i fare. Det kan være, at du står et sted, hvor at økonomien ikke slår til, fordi den bare har en eller anden størrelse, og lige pludselig så eksploderer disse priser, og du har børn, der æder som tærskeværk. Og hvad ved jeg.

Jeg ved godt, at det er virkelighed for nogle mennesker. Jeg prøver ikke at tale om det her som om, at det ikke er et problem. Men jeg prøver at tale om den del af problemet, vi kan gøre noget ved. Fordi selv hvis du står i en situation, hvor tæppet er ved at blive trukket lidt væk under benene på dig, jamen så ændrer det ikke ved, at de ting, som jeg taler om, de vil stadig være med til at styrke de ressourcer, du har til rent faktisk at håndtere situationen.

Fordi en ting er helt sikkert. Når først vi bliver grebet af frygt og nervøsitet og tvivl, og vi kan se, at tingene kan ikke hænge sammen. Så bliver det enormt svært at være kreativ og være konstruktiv og finde løsninger på et godt fundament inde i os selv. Så supervigtigt. Jeg taler ikke om det her, som om det ikke eksisterer. Jeg håber, ikke der er nogen, der hører.

Hvad vil DU stå for i dit liv

Så det sidste, jeg vil tale om det. Måske en sådan lidt blødere emne eller et lidt blødere tema. Men det er: overvejet, hvad vil du i virkeligheden stå for? Hvad vil du have, at dit liv skal handle om? Hvad vil du have, at du skal handle om? Prøv virkelig at overveje i denne usikkerhed i alt dette spektakel og støj. Hvem vil du være? Hvad er det? Ikke fordi vi skal tænke i den retning jo.

Men hvis nu du i dag skulle vælge, hvad der skulle stå på din gravsten? Hvad skulle dit eftermæle være? Ikke af hensyn til alle mulige andre, men af hensyn til. Hvad vil du kigge dig selv i spejlet og sige? Det var det, jeg stod for. Vil du lade dig gribe af nervøsiteten og rive med af den? Det er de færreste af os, der vil det. Vil du stå for at være et lys og et fyrtårn i en tid, hvor mennesker kigger efter løsninger og bliver nervøse.

Hvad vil du stå for? Fordi det er jo også en del af at tænke. Ja, der sker alt det her i verden. Men jeg vil stå for at gøre noget for andre mennesker. Jeg vil stå for at være et forbillede for mine børn. At selv om der er lidt koldere derhjemme, end der plejer at være, så finder jeg på noget, der gør det fedt. Vi leger, at vi er på telttur? Hvad ved jeg?

Men overvej virkelig – Hvem er det, du vil være i det her? Hvad er det, du vil have, at eftermælet skal være? Ikke nødvendigvis fordi du dør, men fordi du selv kan kigge tilbage på det om nogle år og sige Hey der var alt dette uro og tumult, jeg stod sgu fast?

Så det kan vi bruge i mange andre sammenhænge. Det der med, hvad vi vil stå for. Men jeg tænker også i denne sammenhæng, at det er super fint lige at give det en overvejelse. Når vi har kigget på vores fokus. Når vi har overvejet det med medierne. Når vi har forholdt os til følelser versus virkelighed, så at sige. Hvem vil jeg være hvem eller hvad jeg stå for? Hvad vil jeg bringe? Så prøv at tage det med én gang. Hvad vil du bringe? Hvad er det for et liv, du vil skabe? Hvad er det for et forbillede, du vil være? Hvad vil du stå for? Hvem vil du være?

Listen to the episode from your favorite podcast provider:

Latest posts

Inspiring and strategic content that will aid you in moving towards the life, that you love and desire

Få videoen med 8 afprøvede tips til, hvad du gør ved tankemylder

Udfyld felterne og få videoen med det samme: