Individuelt Transformerende Forløb

Når det er tid til gennemgribende forandring og du ikke vil gå på kompromis længere

Forløbet er til dig,

- Der vil mere med dig selv og med livet – have det bedre – være mere – gøre mere – måske give mere

- Som har en længsel efter at skabe forbedring i dit liv. Uanset om du har det godt og vil mere eller om du er et mørkt sted og vil mere

Du vil ikke være den samme

Når du afslutter forløbet, vil du ikke være den samme, som da du startede. Sammen skaber vi transformation af de områder, som er de vigtigste for dig. Og ja – alt kan forandres – også selvom det ikke er lykkedes tidligere!

Forløbet indeholder en dyb personlig udvikling – men nok ikke som du kender det, hvis du kender til personlig udvikling. Mere om det senere

Du får

Det transformerende forløb består af 24 sessioner, hvor vi arbejder med at skabe eller forfine din vision, med at frigøre fra følelser og traumer og oplevelser, med at skabe kontakt til dine dybeste ressourcer, med at skabe overensstemmelse imellem dine ønsker til dit liv og det liv du rent faktisk lever.

Kort sagt – vi arbejder på at skabe den nye version af dig, som kan gå ud og leve et liv med endnu mere glæde, endnu mere frihed, endnu mere autenticitet og endnu mere af alle mulige andre ting, som er vigtigt for dig.

Der er to forskellige typer af sessioner: Hoved-sessionerne varer ca 60-75 minutter og afholdes primært på Zoom. Hvis det kan passe rent logistisk, kan de også afholdes med fysisk fremmøde. Disse sessioner ligger med ca 2 ugers mellemrum
Imellem Hoved-sessionerne har vi kortere sessioner - typisk telefonisk á 15-30 minutters varghed, hvor vi sparrer om dine opgaver og eventuelle udfordringer, der er dukket op.

I hver hoved-session vil du få opgaver – som typisk vil handle om refleksion, besvarelse af spørgsmål, at lytte til en bestemt podcast med Jakob og i nogle tilfælde at udføre en eller flere handlinger.

DET VIGTIGSTE FOR AT SKABE VARIG TRANSFORMATION

Video til dig om IDENTITET. Som gør forskellen imellem succes og nederlag, når vi vil forandre os selv og vores liv
TIL DIG!

HVORNÅR ER DETTE FORLØB RIGTIGT FOR DIG?

Tidligere klienter har søgt dette forløb, når de i grove træk har oplevet en af følgende 3 situationer – eller en kombination af dem:

4 TEMAER

VISION

Forløbet er individuelt tilpasset dig, dine behov og ønsker. De første skridt handler om at afklare – hvad vil du – hvad er din vision?

Selvfølgelig væk fra smerten og ubehaget og fastlåstheden – og ikke mindst, hvem vil du være, hvad vil du stå for som menneske, hvordan vil du have dit liv til at se ud?

AFKLARING

Du kommer til at tage mange skridt i forløbet – og for hvert af dem, starter vi afklaring om dit ståsted

For at bevæge os, skal vi vide, hvor vi er nu. Måske du føler dig låst, magtesløs, opgivende? Måske optimistisk, fremadrettet?

Afklaringen handler om, hvad der holder dig fast – hvad skal der stå i stedet for?

FORANDRING

Selve forandringen bygger på visionen og afklaringen. Hvad vil du? Hvem vil du være?

Forandringen handler om dig, din personlighed, dine værdier, dine overbevisninger

Det handler om at lave de justeringer i identitet, som skaber kæmpe forandringer i livet

MANIFESTER

Manifestationen handler om at bringe dine indre forandringer ud i livet.

Det bygger på alle de indre transformationer – og er strategisk i sin substans. 

Med andre ord – hvordan virkeliggør du helt konkret de forandringer, du ønsker.

Ofte Stillede Spørgsmål:

Hvis du ønsker at skabe forandring i dit liv og ved, at der skal en indre transformation til, så ja! Du behøver ingen forudsætninger – blot en længsel efter at skabe varig forandring og viljen til at arbejde med de ting, vi taler om. Hvis du er i tvivl, så lskriv dig op til filmen om identitet og så lad os tage et personligt afklaringsmøde efterfølgende.

Der er to svar på det spørgsmål:

1. Der er mulighed for forandring for alle mennesker, fordi det er bygget ind i den menneskelige psyke, at der altid er et næste skridt, et højere lag om man vil. Vi kan ikke altid finde det selv – men med den rette støtte, kan vi altid bevæge os fremad – uanset hvor godt eller svært udgangspunktet må være.

2. Fordi når du læser med her, har du med al sandsynlighed sulten og længselen efter at skabe forandring og forbedring i dit liv. Fordi det er den sult (sammen med personlig udvikling, strategier og støtte), som giver dig kraften til at tage skridtene og skabe den forandring, du drømmer om (også selvom dit mål ikke er klart og defineret endnu).

Så det handler ikke om, hvorvidt DU kan – det handler om at tage skridtene et ad gangen og stole på processen. Så sker der bevidst og fremadrettet forandring.

I meget terapi, kigger vi rigtig meget bagud og forstår, hvad vi kommer fra og hvorfor vi er endt, som vi er. Men sjældent er terapi strategisk fremadrettet imod de visioner, du har for dig og dit liv.

På den måde har forløbet her et andet fremadskuende og opbyggende potentiale. 

En anden væsentlig forskel er, hvorvidt terapien giver dig direktiver eller ej. På den måde at forstå, at hvis du går i terapi og arbejder med dig selv, men ikke får klare præcise instruktioner om, hvordan du kan agere anderledes i dit liv – så er det rigtig svært at folde dit potentiale fuldt ud – selvom du er blevet bevidst om dig selv og dine handlemønstre. Du kan sammeligne med de dygtigste sportsfolk – de har også en træner, som instruerer dem i, hvad der er den næste detalje, som vil løfte deres spil.

Vi ser primært terapien som et redskab til at løsne de begrænsninger fra din fortid, som hæmmer den fremadrettede bevægelse. 

Det oplever rigtig mange mennesker. Blandt andet fordi meget coaching er baseret på, at du bliver guidet – men selv skal finde vejen. Derfor kan der være masser af overbevisninger og tanker nedenunder, som ikke rigtigt bliver afklaret

Forløbet her baserer sig på det, vi kalder terapeutisk coaching. Det vil ganske kort sige, at vi løsner fortidens greb om dig og samtidigt sætter din ressourcer fri fremadrettet. Ganske enkelt går det dybere i den personlige transformation end det meste coaching.

Du behøver heller ikke selv at finde svar på alt – Jakob vil byde ind med masser af strategier og forklaringer.

Det er lidt sammehængende med  forklaringen ovenfor under terapi.

Ja – vi mødes på Zoom.

På den måde gør vi det så fleksibelt for dig som muligt – i forhold til geografi, arbejdstider, m.m.

Hvis vi kan få det til at passe rent praktisk, kan vi individuelt aftale personlige møder.

Og selvfølgelig – hvis Zoom af en eller anden grund ikke fungerer for dig – så finder vi selvfølgelig en anden løsning.

I udgangspunktet gør den ikke, men hvis vi i fællesskab vurderer, at det giver mening for dig, kan en af sessionerne konverteres til kropsterapi. Alternativt kan de tilkøbes separat.

Både-og. Indholdet af forløbet er reserveret til forløbet og giver mening i en større sammenhæng, men du kan sagtens købe enkeltstående kropsterapi/coaching sessioner – se mere på siden her.

Du kan sagtens ombooke dine sessioner eller have lidt længere interval – for eksempel i forbindelse med ferie.

Afbud skal dog ske med mindst 24 timers varsel – ellers tæller det som en brugt session.

I udgangspunktet er svaret nej. Men hvis det bliver aktuelt for dig, så lad os se, om vi kan finde en løsning på det.

Pris og tilmelding

Det transformerende forløb har en grundpris på 48.000 kr (inkl. moms)
Forløbet kan naturligvis betales af en gang - og du kan også betale i rater. Med en førstegangsbetaling på 10.000 kr og 5 efterfølgende månedlige betalinger á 8.000 kr.

For at tilmelde dig - klik lidt længere nede på knappen "Ja jeg vil transformere mit liv"

JAKOB BØGE

I dette forløb er Jakob Bøge din instruktør, inspirator, coach og vejleder om at skabe meningsfuld forandring i DIT liv. 

Jakob har arbejdet med coaching og terapi, kropsterapi, vejledning og undervisning i 25 år og har hjulpet mennesker i en meget lang række af udfordrende situationer i livet – fysiske, psykiske, mentale og åndelige. 

En kæmpe passion for Jakob er at se mennesker udvikle sig, at hjælpe mennesker til at opleve muligheder, hvor det virker håbløst og at støtte op om mennesker, som har større drømme og ønsker for dem selv og deres liv.

GÅ VIDERE FOR AT SÆTTE DIT INDIVIDUELLE TRANSFORMERENDE FORLØB I GANG